Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2950
Title: Розроблення технології сухарних виробів з використанням бродильно-формувального агрегату
Authors: Арсеньєва, Лариса Юріївна
Теличкун, Юлія Станіславівна
Зарубіна, Вікторія Сергіївна
Keywords: сухарні вироби
rusk goods
екструзія
бродильно-формувальний агрегат
підвищений тиск та підвищений вміст вуглекислого газу у середовищі
тістовий джгут
extrusion
extruder
fermenting-forming aggregate
higher pressure and higher content of carbon dioxide in the environment
dough plait
кафедра експертизи харчових продуктів
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2010
Citation: Арсеньєва, Л. Ю. Розроблення технології сухарних виробів з використанням бродильно-формувального агрегату / Л. Ю. Арсеньєва, Ю. С. Теличкун, В. С. Зарубіна // Наукові праці ОНАХТ. – Одеса, 2010. – Вип. 38, Том 1. – С. 262–267.
Abstract: Розроблено технологію сухарних виробів з використанням бродильно-формувального агрегату, де поєднано операції дозрівання, формування та вистоювання тіста в умовах підвищеного тиску та підвищеного вмісту вуглекислого газу у середовищі. Встановлено, що у зазначених умовах уповільнюються процеси спиртового та молочнокислого бродіння. Спостерігається інтенсифікація процесу протеолізу білків тіста. Структурно-механічні властивості тіста покращуються. Оптимальна тривалість перебування тіста у камері бродильно-формувального агрегату становить 20 хв. It was developed the technology of rusk goods with the use of fermenting-forming aggregate where the operations of ripening, forming and standing of the dough are combined in the conditions of higher pressure and higher content of carbon dioxide in the environment. It was determined that slows the fermentation processes in the noted conditions. There is the intensification process of proteins proteolysis in the dough. Get better the structural-mechanical properties in the dough. Optimal duration staying of the dough in the chamber of fermenting-forming aggregate makes 20 minutes.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2950
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arsenyeva,_Telichkun,Zarubina.pdf457.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.