Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30331
Title: Соус червоний мандариновий (Патент на корисну модель № 130552)
Other Titles: Tangerine red sauce (Patent for utility model № 130552)
Authors: Кузьмін, Олег Володимирович
Богомол, Анна Віталіївна
Пістуняк, Ірина Ярославівна
Гордієнко, Анна Сергіївна
Kuzmin, Oleg
Bogomol, Anna
Pistuniak, Iryna
Hordiienko, Anna
Keywords: соус
мандарин
вино
окисно-відновний потенціал
sauce
wine
tangerine
redox potential
кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
Issue Date: 2018
Citation: Патент на корисну модель 130552 UA, МПК A23L 23/00 (2018.01) Соус червоний мандариновий / Кузьмін О. В., Богомол А. В., Пістуняк І. Я., Гордієнко А. С. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – №u 201807234 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018 ; Бюл. № 23, 2018 р.
Abstract: В основу корисної моделі було поставлено задачу створення соусу червоного мандаринового при додаванні настою цедри мандарину на вині, який не піддається нагріванню, що дозволяє підвищити окисно-відновні властивості продукту та сприяє підвищенню імунітету організму людини, збільшенню його протистояння до впливу шкідливих факторів зовнішнього 15 середовища, покращуває обмін речовин, позитивно впливає на серцево-судинну систему.The basis of the utility model was the task of creating red tangerine sauce by adding tincture of tangerine peel on wine, which is not heat-resistant, which allows to increase the redox properties of the product and helps to increase the immunity of the human body, increase its resistance to the effects of harmful environment, 15 improves metabolism, has a positive effect on the cardiovascular system.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30331
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf161.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.