Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3114
Title: Зміна вмісту основних біологічно активних компонентів плодів глоду за контактного методу сушіння
Authors: Малежик, Іван Федорович
Євчук, Яна Валеріївна
Дубковецький, Ігор Володимирович
Keywords: плоди сортів або видів глоду
плоды сортов или видов боярышника
garden-stuffs of sorts
контактне сушіння
температура гріючої поверхні
тривалість сушіння
цукри
аскорбінова кислота
поліфенольні сполуки
контактная сушка
температура греющей поверхности
продолжительность сушки
сахар
аскорбиновая кислота
полифенольные соединения
types of hawthorn
pin drying
temperature of warming surface
duration of drying
sugars
ascorbic acid
polyphenolics connections
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2012
Citation: Малежик, І. Ф. Зміна вмісту основних біологічно активних компонентів плодів глоду за контактного методу сушіння / І. Ф. Малежик, Я. В. Євчук, І. В. Дубковецький // Вісник ТНТУ. – 2012. – Вип. 1 (65). – С. 230–237.
Abstract: Розглянуто питання підвищення якості сушеної продукції за рахунок обґрунтовано підібраної біологічно цінної плодової сировини – плодів глоду, а також наведено результати зміни їх хімічного складу в процесі сушіння контактним методом залежно від тривалості та температури теплоносія й встановлено оптимальні режими сушіння плодів сортів або видів глоду.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3114
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Changing the content.pdf306.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.