Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31322
Title: Планування трифакторного експерименту при заморожуванні плодово-ягідної сировини з використанням кріопротекторів
Authors: Камінська (Халапсіна), Світлана Владиславівна
Keywords: заморожування
ягоди
оптимізація
freezing
berries
optimization
кафедра технології оздоровчих продуктів
Issue Date: 2019
Citation: Камінська, С. Планування трифакторного експерименту при заморожуванні плодово-ягідної сировини з використанням кріопротекторів / С. Камінська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2019 p., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. - С. 19-21.
Abstract: Математичне моделювання є основним сучасним методом системного дослідження- Технологія заморожування ягід з кріопротекгорами допускає цілеспрямовану зміну всіх найбільш суттєвих вхідних факторів (тривалість обробки ягід кріопротекгорами та підбір комбінованого кріопротектора). Тому для побудови математичної моделі нашого об'єкту ми застосовували повний факторний експеримент. Mathematical modeling is the main modern method of systematic research. The technology of freezing berries with cryoprotectants allows purposeful change of all the most important input factors (duration of processing of berries by cryoprotectants and selection of combined cryoprotectants). Therefore, we used a full factorial experiment to construct a mathematical model of our object.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31322
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf347.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.