Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/34547
Title: Розроблення вібраційного екстрактора з камерою обробки сировини в полі НВЧ випромінення
Authors: Чорний, Валентин Миколайович
Мисюра, Тарас Григорович
Попова, Наталія Вікторівна
Зав'ялов, Володимир Леонідович
Keywords: екстрагування
екстрактор
віброекстрактор періодичної дії
НВЧ камера
extraction
extractor
vibroextractor of periodic action
microwave camera
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
кафедра експертизи харчових продуктів
кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Issue Date: 2020
Publisher: Розроблення вібраційного екстрактора з камерою обробки сировини в полі НВЧ випромінювання / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Зав'ялов // Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців : ХIV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів, 01–04 грудня 2020 р. – Харків : НТУ ХПІ, 2020. – С. 318–319.
Abstract: Нами розроблена конструкція екстрактора періодичної дії з віброперемішувальним пристроєм на базі відомої моделі, яка забезпечуватиме інтенсивне вилучення цільових компонентів із сировини, при широкому спектрі амплітудно-частотних параметрів його роботи, що реалізує безперервно-періодичний відносний рух твердої та рідкої фаз в робочому об’ємі апарата при максимальному значенні рушійних сил тепло- та масообміну з ліквідацією застійних зон в масштабі всього апарата, та при стимулюванні внутрішньої молекулярної дифузії сировини шляхом дії на неї надвисокочастотного (НВЧ) випромінення від магнетрона у відповідній камері екстрактора і, як результат, поглиблене вилучення цільових компонентів із сировини та зручність виконання підготовчих операцій до проведення технологічного процесу. We have developed the design of a batch extractor with a vibrating mixing device based on a known model, which will provide intensive extraction of target components from raw materials, with a wide range of amplitude-frequency parameters of its operation, which implements a continuous batch the relative motion of solid and liquid phases in the working volume of the apparatus at the maximum value of the driving forces of heat and mass transfer with the elimination of stagnant zones throughout the apparatus, and by stimulating internal molecular diffusion of raw materials by exposure to ultrahigh-frequency (UHF) radiation from the magnetron extractor chamber and, as a result, in-depth extraction of target components from raw materials and the convenience of preparatory operations for the process.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/34547
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TPRYS-2020_318.pdf250.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.