Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6187
Title: Спосіб виробництва фаршевих консервів (Патент на корисну модель № 70671)
Other Titles: Method of farshevyh canned (Utility model patent number 70671)
Authors: Пасічний, Василь Миколайович
Sabadash, Peter
Жук, Ігор Зіновієвич
Тимошенко (Кремешна), Ірина Володимирівна
Pasichny, Vasiliy
Zhuk, Igor
Tymoshenko (Kremeshna), Irina
Сабадаш, Петро Миколайович
Keywords: фаршеві консерви
фаршевые консервы
minced canned
соління
дозрівання
стерилізація
гідратована білоквмісна сировина
фаршевые консервы
соленья
созревание
стерилизация
гидратированный белок
соленья
созревание
стерилизация
гидратированный белок
salting
ripening
sterilization
hydrated protein containing
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
Issue Date: 2004
Citation: Патент 70671 UA, МПК А 23 L 1/31 Спосіб виробництва фаршевих консервів / Пасічний В. М., Сабадаш П.М., Кремешна І.В., та інш. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № 20031212085 ; заявл. 23.12.2003 ; опубл. 15.10.2004 , Бюл. № 10, 2004 р.
Abstract: Розробленоспосіб виробництва фаршевих консервів, який включає на стадії підготовки основної сировини, обвалювання та жилування м’ясної сировини, подрібнення на вовчку, соління м’яса з додаванням солі, цукру, нітриту натрію, дозрівання м’яса, складання рецептури з включенням в рецептуру м’ясної і молочної сировини, харчової цільної крові, спецій, кутерування суміші з введенням до основної сировини льоду або води, з подальшим наповненням фаршем банок, стерилізацією за стандартними режимами згідно об’єму банки, який відрізняється тим, що на стадії підготовки основної сировини м’ясна сировина та додатково підготовлений білково-жировий стабілізатор подрібнюється на вовчку з діаметром отворів вихідної решітки 4 – 16 мм, з подальшим складанням і подрібненням фаршу в кутері, під час якого на основну м’ясну сировину вносять, функціональні добавки в, спеції, розчин крові з молоком, білково-жировий стабілізатор, продовжують кутерування, після чого вводять, лід або воду та вносять, гідратовану білоквмісну рослинну сировину, шпиг або топлений жир з подальшим введенням льоду або води і продовжують кутерування температури фаршу плюс 6-12С.Разработан способ производства фаршевых консервов, который включает в стадии подготовки основного сырья, обвалки и жиловки мясного сырья, измельчения на волчке, соления мяса с добавлением соли, сахара, нитрита натрия, созревания мяса, составления рецептуры с включением в рецептуру мясной и молочной сырья, пищевой цельной крови, специй, куттерования смеси с введением к основному сырью льда или воды, с последующим наполнением фаршем банок, стерилизацией по стандартным режимами согласно объема банки, который отличается тем, что на стадии подготовки основного сырья мясное сырье и дополнительно подготовлен белково-жировой стабилизатор измельчается на волчке с диаметром отверстий выходной решетки 4 - 16 мм, с последующим составлением и измельчением фарша в куттер, во время которого на основную мясное сырье вносят, функциональные добавки в, специи, раствор крови с молоком, белково-жировой стабилизатор, продолжают куттерования, после чего вводят, лед или воду и вносят, гидратированный белок содержащих растительное сырье, шпиг или топленый жир с последующим введением льда или воды и продолжают куттерования температуры фарша плюс 6-12 С.A method of manufacturing farshevyh cans, which includes pipeline of key raw, deboned and zhyluvannya raw meat, grinding on Volchkov, salting meat with salt, sugar, sodium nitrite, maturation of meat, the formulation with the inclusion of recipes meat and dairy raw food whole blood, spices kuteruvannya mixture with an introduction to the basic raw material of ice and water, followed by filling stuffing cans sterilization using standard modes according to the volume of banks, which is characterized in that at the stage of basic raw materials raw meat and additionally prepared protein-fat shredded stabilizer on Vovchok of the original grid hole diameter 4 - 16 mm, with further fragmentation and meat cutters in, during which the principal raw meat made, functional additives, spices, solution of blood with milk protein and fat stabilizer continue kuteruvannya then injected, ice or water and bring, hydrated protein containing plant material, spy or melted fat with subsequent introduction of ice or water and continue kuteruvannya temperature minced plus 12-6 C.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6187
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
177.pdf3.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.