Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6251
Title: Енергетичні трансформації матеріальних потоків у виробництві солодів
Other Titles: Energy transformation material flow in production of malt
Authors: Миколів, Іван Михайлович
Бойко, Олексій Олегович
Соколенко, Анатолій Іванович
Піддубний, Володимир Антонович
Малиновський, Віталій Васильович
Білик, Олена Анатоліївна
Mykoliv, Ivan
Sokolenko, Anatoly
Boyko, Olexiy
Piddubny, Vladimir
Malynovsky, Vitaly
Bilyk, Olena
Keywords: теплова енергія
бродіння
зерно
солод
аерація
енергетичні і масові перетворення
тепловая энергия
брожение
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
аэрация
преобразование энергии и массы
heat energy
fermentation
grain
malt
aeration
transformation to energy and masses
кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2009
Citation: Миколів, І. М. Енергетичні трансформації матеріальних потоків у виробництві солодів / І. М. Миколів, О. О Бойко, А. І. Соколенко та ін. // Хранение и переработка зерна. – 2009. – №12 (128). - С. 45-47.
Abstract: Визначені величини енергетичних та масових перетворень в процесі замочування та пророщення зерна. Досліджено ефективність енергетичних перетворень, що протікають в зерновій масі при аеробному диханні, спиртовому та молочному бродінні. Ці величини дають можливість визначити кількість повітря необхідного для нормального перебігу даних процесів, дослідити можливість рециркуляції використаного повітряної та рекуперації його теплової енергії.
Определены величины энергетичных и массовых преобразований в процессе замачивания и проращивания зерна. Оценена эффективность изменений энергии при аэробном дыхании зерна, спиртовом и молочном брожении. Данные параметры дают возможность определить количество воздуха необходимого для нормальних режимов этих процессов, исследовать возможность рециркуляции и рекуперации тепловой энергии.
The Certain values of the transformations to energy and masses in process of the germination grain. Evaluated efficiency of the change to energy under aerobic breathing grain and milk fermentation. The Given parameters enable to quantify the air required for normal mode of these processes, research the possibility a displacement and the repeated use to heat energy.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6251
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41.pdf156.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.