Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6720
Title: Білково-жировий стабілізатор з ковбасних оболонок (Деклараційний патент на винахід №59227)
Authors: Пасічний, Василь Миколайович
Клименко, Михайло Миколайович
Сосіна, Ольга Володимирівна
Мащенко, Тетяна Вікторівна
Keywords: білково-жировий стабілізатор
промивання
термічна обробка
диспергуванням ковбасної шкурки
protein-lipid stabilizer
washing
heat treatment
dispersing sausage skins
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
Issue Date: 2003
Citation: Деклараційний патент на винахід №59227, МПК F23 J3/ 04, Білково-жировий стабілізатор з ковбасних оболонок. / Пасічний В. М., Клименко М. М., Сосіна О. В., Мащенко Т. В. ; патентовласник – НУХТ ; заявл. 18.12.2002 ; опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8, 2003 р.
Abstract: Розроблено спосіб виробництва білково-жирового стабілізатор з ковбасної шкури, що передбачає її промивання та нарізання на шматки, який відрізняється тим, що проводиться витримка у воді та термічна обробка ковбасної шкури з подальшим подрібненням та диспергуванням ковбасної шкурки, з додаванням бульйону або води, свинячого жиру або шпига до маси вареної ковбасної шкури. A method of producing a protein-lipid stabilizer of sausage skins, which involves washing and cutting it into pieces, wherein conducted exposure to water and heat treatment of sausage skins, followed by grinding and dispersing sausage skins, adding broth or water, pork fat or Shpyg to mass cooked sausage skins.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6720
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59227.pdf3.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.