Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6730
Title: Спосіб виробництва паштетних мас (Деклараційний патент на винахід №54294)
Authors: Пасічний, Василь Миколайович
Клименко, Михайло Миколайович
Сосіна, Ольга Володимирівна
Мащенко, Тетяна Вікторівна
Keywords: паштет
фаршескладання
колагеновмісна сировина
паштет
liver pate
mincemeat test
collagen containing raw mater
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
Issue Date: 2003
Citation: Патент 54294 UA, МПК А 23 L 1/31 Спосіб виробництва паштетних мас / Пасічний В. М., Клименко М. М., Сосіна О. В., Мащенко Т. В. ; заявник - Національний університет харчових технологій. — № 2002075831 ; заявл. 15.07.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 10, 2003 р.
Abstract: Розроблено спосіб виробництва паштетних мас, який включає промивання, нарізання на шматки м’ясної сировини, засіл, фаршескладання, фасування та термічну обробку, який відрізняється тим , що на стадії підготовки сировини нарізану колагеновмісну сировину витримують в розчині солей, варять у воді, подрібнюють з додаванням бульйону від варіння до маси сировини та використовують при фаршескладанні паштетної маси з введеням в кількості 20-30% до основної сировини. The method of production pate masses, includes washing, cutting in pieces of raw meat, Ambassador, mincemeat test, packaging and thermal treatment, distinguished by the fact that at the stage of raw materials preparation chopped collagen containing raw materials can withstand in a solution of salt, boil-in-the water, crushed with the addition of broth from cooking to the mass of the raw materials and use the mincemeat test pate mass with imposed in the amount of 20-30% of the basic raw material.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6730
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54294.pdf6.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.