Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6782
Title: Дослідження впливу різних добавок на реологічні властивості крохмальних клейстерів
Authors: Мельник, Оксана Юріївна
Ковбаса, Володимир Миколайович
Ковалевська, Єлизавета Іванівна
Keywords: модифікований крохмаль
сіль
цукор
кислота
структуроутворення
modification starches
salt
sugar
acid
structuring
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2003
Citation: Мельник, О. Ю. Дослідження впливу різних добавок на реологічні властивості крохмальних клейстерів / О. Ю. Мельник, В. М. Ковбаса, Є. І. Ковалевська // Розроблення та виробництво продуктів функціонального харчування, інноваційні технології та конструювання обладнання для перероблення сільгоспсировини., культура харчування населення України : матеріали міжнародної науково-технічної конференції, Київ, 21—23 жовтня 2003 р. / М-во освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. — К. : НУХТ, 2003. – С. 85.
Abstract: На структуру та якість готової продукції можна впливати шляхом внесення різноманітних харчових добавок (солі, цукру, кислоти), зміни режиму та способу технологічного оброблення матеріалу, це спричиняє безперервну зміну реологічних властивостей сировини та напівфабрикатів. The structure and quality of the finished product can be influenced by introducing a variety of food additives (salt, sugar, acid), regime change and how technological processing of the material, which causes a continuous change in the rheological properties of raw materials and semi-finished products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6782
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moydvrdnrvkk.pdf432.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.