Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7076
Title: Перспективи використання порошку з вичавок винограду при виробництві кондитерських виробів
Other Titles: Prospects for the use of powdered grape pomace for production of confectionery
Authors: Каліновська, Тетяна Віталіївна
Кияниця, Світлана Геннадіївна
Оболкіна, Віра Іллівна
Kalinovska, Tatyana
Kyianytsia, Svetlana
Obolkina, Vera
Keywords: виноградні вичавки
помадно-кремові маси
порошок з вичавок винограду
пектинові речовини
дубильні речовини
виноградные выжимки
помадно-кремовые массы
порошок из выжимок винограда
пектиновые вещества
дубильные вещества
grape marc
fondant-cream mass
powder with grape marc
pectin
tannins
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2012
Citation: Каліновська, Т. В. Перспективи використання порошку з вичавок винограду при виробництві кондитерських виробів / Т. В. Каліновська, С. Г. Кияниця, В. І. Оболкіна // Нові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 78-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 2—3 квітня 2012 р. : тези доповідей. - 2012. — Ч І. — С. 100-101.
Abstract: Порошок з виноградних вичавок має підвищену вологоутримуючу здатність, завдяки вмісту клітковини та пектинових речовин. Внесення порошку під час приготування цукеркової маси сприяло зв’язуванню вільної вологи дисперсійного середовища та поліпшувало структурні властивості цукеркової маси. Порошок из виноградных выжимок имеет повышенную влагоудерживающую способность, благодаря содержанию клетчатки и пектиновых веществ. Внесение порошка во время приготовления конфетной массы способствовало закреплению свободной влаги дисперсионной среды и улучшало структурные свойства конфетной массы. Powder from grape pomace has a high water-retaining capacity, thanks to fiber and pectin. Adding powder when cooking candy masses helped bind free water dispersion medium and improved structural properties candy mass.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7076
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ksgpvpzvvpvkv.pdf211.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.