Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7324
Title: Аналіз біологічної цінності сиркових виробів із зерновими інгредієнтами
Other Titles: Analysis of the biological value of cheese curd product with grain ingredients
Authors: Онопрійчук, Олена Олександрівна
Onopriichuk, Olena
Грек, Олена Вікторівна
Grek, Olena
Keywords: біологічна цінність
биологическая ценность
biological value
сиркові вироби
творожные изделия
cheese products
зернові інгредієнти
зерновые ингредиенты
grain ingredients
амінокислотний склад
аминокислотный состав
amino acid composition
екструзія
экструзия
extrusion
солодорощення
солодорощення
solodoroschennya
іонообмінна хроматографія
ионообменная хроматография
ion exchange chromatography
кафедра технології молока і молочних продуктів
Issue Date: 2008
Citation: Онопрійчук, О. О. Аналіз біологічної цінності сиркових виробів із зерновими інгредієнтами / О. О. Онопрійчук, О. В. Грек // Таврійський науковий вісник. – 2008. – № 56. — С. 139-145.
Abstract: Визначено амінокислотний склад нових сиркових виробів із зерновими інгредієнтами та збалансованість амінокислотного складу білків. Введення зернових добавок у молочну основу дає змогу замінити частину білка тваринного походження рослинним, не погіршуючи при цьому якість готових виробів. Розроблені сиркові вироби із зерновими інгредієнтами мають вищу біологічну цінність у порівнянні з традиційними, володіють дієтичними та профілактичними властивостями та розширюють асортимент продуктів на молочно-білковій основі.Определены аминокислотный состав новых творожных изделий с зерновыми ингредиентами и сбалансированность аминокислотного состава белков. Введение зерновых добавок в молочную основу позволяет заменить часть белка животного происхождения растительным, не ухудшая при этом качество готовых изделий. Разработаны творожные изделия с зерновыми ингредиентами имеют высокую биологическую ценность по сравнению с традиционными, обладают диетическими и профилактическими свойствами и расширяют ассортимент продуктов на молочно-белковой основе.Determined the amino acid composition of new products from cheese curd grain ingredients and balanced amino acid composition of proteins. Putting cereal in milk-based supplements you can replace some animal protein with vegetable without compromising the quality finished products. Designed marmot products from cereal ingredients have a higher biological value than traditional, have dietary and preventive properties and extend the range of products on milk protein basis.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7324
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tmp81cb.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.