Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7753
Title: Дослідження процесу накопичення вуглекислого газу в дріжджовому тісті при бродінні під надлишковим тиском
Other Titles: Studies process of the accumulation of the carbon dioxide in the yeast dough during fermentation under pressure
Authors: Теличкун, Володимир Іванович
Кравченко, Олександр Іванович
Теличкун, Юлія Станіславівна
Telychkun, Volodymyr
Kravchenko, Alexander
Telychkun, Yuliia
Keywords: екструдування
газонаповнене тісто
надлишковий тиск
эструдирования
газонаполненное тесто
избыточное давление
extruding
gas-filled dough
cylindrical channel
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2011
Citation: Кравченко, О. І. Дослідження процесу накопичення вуглекислого газу в дріжджовому тісті при бродінні під надлишковим тиском / О. І. Кравченко, В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 77-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 11—12 квітня 2011 р. - К : НУХТ, 2011. - Ч. ІІ. - С. 14.
Abstract: Вуглекислий газ, який виділяється при бродінні тіста під час вистоювання тістових заготовок, частково іде на збільшення об’єму, частково втрачається в навколишнє середовище. При бродінні тіста під надлишковим тиском в закритій ємності відсутні втрати газу внаслідок дифузії через стінки пор і весь газ, що виділився розчиняється водою та поглинається білково-колоїдною структурою тіста. Углекислый газ, который выделяется при брожении теста во время расстойки тестовых заготовок, частично идет на увеличение объема, частично теряется в окружающую среду. При брожении теста под избыточным давлением в закрытой емкости отсутствуют потери газа в результате диффузии через стенки пор и весь газ, выделившийся растворяется водой и поглощается белково-коллоидной структурой теста. The carbon dioxide that is produced by fermenting the dough during proofing dough, and is partly to an increase in volume, partially lost to the environment. During fermentation test at a pressure in a closed vessel is no loss of gas by diffusion through the walls of the pores and all the gas released and absorbed water soluble protein-colloidal structure of the test.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7753
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
koidpnvh.pdf62.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.