Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7983
Title: Дослідження впливу основних структуроутворювачів та технологічних умов приготування на структурно-механічні властивості збивних цукеркових мас типу «Нугатин»
Other Titles: The influence of the basic structure-and process conditions for preparation of structural and mechanical properties churned candy mass of the "Nuhatyn"
Authors: Каліновська, Тетяна Віталіївна
Дзіс, Юлія Миколаївна
Оболкіна, Віра Іллівна
Кияниця, Світлана Геннадіївна
Kalinovska, Tatyana
Dzis, Julia
Obolkina, Vera
Kyianytsia, Svetlana
Keywords: нугатин
гуміарабік
збивні цукерки
гідроколоїд
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
гуммиарабик
сбивные конфеты
гидроколлоид
nuhatyn
mucilage
aerated candy
hydrocolloid
Issue Date: 2013
Citation: Каліновська, Т. В. Дослідження впливу основних структуроутворювачів та технологічних умов приготування на структурно-механічні властивості збивних цукеркових мас типу «Нугатин» / Т. В. Каліновська, Ю. М. Дзіс, В. І. Оболкіна, С. Г. Кияниця // Нові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 79-а Міжнародна наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, 15—16 квітня 2013 р. / М-во освіти і науки, Нац. ун-т харч. технологій. — К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2013. — Ч. І. — С. 189 – 190.
Abstract: Технологія «Нугатину» (nougatines) або «Монтелімартів» передбачає збивання яєчного білка з увареним цукрово-глюкозним сиропом з наступним змішуванням з сухими компонентами та гідроколоїдами. Мета роботи - отримання агрегативно стійкої піноподібної цукеркової маси, доцільно використання додаткового структуроутворювача, в якості якого було обрано гуміарабік INSTАNTGUM як стабілізатор структури. Технология «Нугатина» (nougatines) или «Монтелимартив» предусматривает взбивания яичного белка с уваренным сахарно-глюкозным сиропом с последующим смешиванием с сухими компонентами и гидроколлоидами. Цель работы - получение агрегативной устойчивой пенообразной конфетной массы, целесообразно использование дополнительного структурообразователя, в качестве которого был выбран гуммиарабик INSTАNTGUM как стабилизатор структуры. Technology "Nuhatyn» (nougatines) or "Montelimartiv" involves whipping egg whites with a boiled sugar-glucose syrup, followed by mixing with dry ingredients and hydrocolloids. Purpose - to provide stable aggregation spumy candy mass, it is advisable to use an additional structure-in which was chosen as gum arabic as stabilizer INSTANTGUM structure.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7983
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ksgdvosttupnsmvzcmtn.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.