Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8677
Title: Спосіб приготування пивного сусла (Патент на корисну модель № 29496)
Other Titles: A method for wort preparation (Patent for useful model № 29496)
Authors: Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Літвинчук (Воронцова), Світлана Іванівна
Проценко, Лідія Василівна
Meletyev, Anatoly
Litvynchuk (Vorontsova), Svitlana
Protsenko, Lidia
Keywords: мальтозна патока
поліфеноли
сусло
полифенолы
кафедра фізики
мальтозная патока
wort
polyphenols
maltose molasses
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2008
Citation: Патент на корисну модель 29496 України, МПК7 C12C 7/00, C12C 3/00 (2006). Спосіб приготування пивного сусла / А. Є. Мелетьєв, С. І. Літвинчук, Л. В. Проценко. – u 2007 11262 ; заявл. 11.10.2007 ; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1.
Abstract: Спосіб приготування пивного сусла, при якому проводять сумісне використання несолодженої сировини і хмелю під час кип'ятіння сусла та нормування хмелю за вмістом альфа-кислот. Як несолоджену сировину використовують патоку мальтозну у співвідношенні патоки і солоду від 1:20 до 1:4 за масовою часткою сухих речовин та нормування хмелю здійснюють із врахуванням кількості в хмелі поліфенолів до досягнення їх вмісту в суслі від 170 до 200 мг/л. Способ приготовления пивного сусла, при котором проводят совместное использование несоложенного сырья и хмеля во время кипячения сусла и нормирования хмеля по содержанию альфа-кислот. В качестве несоложенного сырья используют патоку мальтозную при соотношении патоки и солода от 1:20 до 1:4 по массовой доле сухих веществ и нормирования хмеля осуществляют с использованием количества в хмеле полифенолов до достижения их содержания в сусле от 170 до 200 мг/л. A method for wort preparation, wherein unmalted raw material and hops are used in parallel during wort boiling and hops normalization according to alpha-acids content. Maltose molasses is used as unmalted raw materials at the ratio between molasses and wort from 1:20 to 1:4 by weight fraction of dry substances, and hops normalization is made taking into account of quantity of polyphenols in hops to achieving of their content in the wort from 170 to 200 mg/l.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8677
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29496.pdf78.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.