Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8832
Title: Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості
Authors: Мостенська, Тетяна Леонідівна
Бойко, Ірина Анатоліївна
Болотіна, Ірина Миколаївна
Драган, Олена Іванівна
Євсєєва, Ірина Василівна
Ємцев, Віктор Іванович
Межинська-Бруй, Олена Юріївна
Новак, Валентина Олексіївна
Рибачук-Ярова, Тетяна Володимирівна
Полінчик-Ярова, Тетяна Володимирівна
Сіднєва, Жанна Костянтинівна
Стахурська, Світлана Антонівна
Сичевський, Микола Петрович
Скопенко, Наталія Степанівна
Ткачук (Стахурська), Світлана Валеріївна
Ткаченко, Ольга Миколаївна
Федулова, Ірина Валентинівна
Цимбалюк, Людмила Георгіївна
Шекмар, Надія Андріївна
Шматкова, Галина Карпівна
Яцунь, Олександр Михайлович
Keywords: харчова промисловість
food processing industry
організація виробництва
organization of production
кафедра економіки праці та менеджменту
кафедра маркетингу
кафедра економіки і права
Issue Date: 2011
Citation: Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості : Підручник / Т. Л. Мостенська, І. А. Бойко, І. М. Болотіна та інші. — К. : Кондор, 2011. — 723 с.
Abstract: Підручник написаний відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Харчова технологія та інженерія» та відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Економіка і підприємництво». В ньому викладено теоретичні, практичні, організаційні основи та система забезпечення організації виробництва із врахуванням галузевої специфіки діяльності підприємств харчової промисловості України. The textbook is written in accordance with the curriculum of the subject "The organization of the food industry" that provides an industry standard for higher education in Ukraine Bachelor of field of "Food Technology and Engineering" and in accordance with the curriculum of the course "Organization of production in the food industry "that provides an industry standard for higher education in Ukraine bachelors from the field of" Economics and entrepreneurship ". It laid the theoretical, practical, organizational framework and system of organization of production, taking into account the specifics of the sector of the food industry in Ukraine.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8832
Appears in Collections:Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
organiz.pdf689.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.