Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9503
Title: Вакуумная гомогенизация при производстве сгущенных молочных консервов
Other Titles: Vacuum homogenization in the technology of condensed milk
Authors: Шурчкова, Юлия Александровна
Ромоданова, Валентина Александровна
Кочубей-Литвиненко, Оксана Валерьяновна
Shurchkova, Yulia
Romodanova, Valentina
Kochubei-Lytvynenko, Oksana
Keywords: згущені молочні продукти
сгущенные молочные консервы
condensed milk
відстоювання жиру
отстаивание жира
fat`s settling
агрегування
агрегирование
aggregation
кислотність
кислотность
acidity
термостійкість
термоустойчивость
heat tolerance
кафедра технології молока і молочних продуктів
Issue Date: 2000
Citation: Вакуумная гомогенизация при производстве сгущенных молочных консервов / Ю. А. Шурчкова, В. А. Ромоданова, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. К. Кононенко // Пρомышленная теплотехника. – 2000. – Ч. ІІ. – С. 40-41.
Abstract: Показано доцільність впровадження вакуумного гомогенізатора в технологічну лінію виробництва згущених молочних консервів. Встановлено, що вакуумна гомогенізація запобігає відстоюванню жира, створенню агрегованого жиру, знижує кислотність на 2-4 °Т, підвищує його термостійкість та, тим самим, сприяє збільшенню терміну зберігання. Вакуумний гомогенізатор споживає в 3,5 рази менше енергії в порівнянні з клапанними гомогенізаторами. Показана целесообразность внедрения вакуумного гомогенизатора в технологическую линию производства сгущенных молочных консервов. Установлено, что вакуумная гомогенизация предотвращает отстаивание жира и его агрегирование, снижает кислотность на 2-4 °Т, повышает его термоустойчивость и, тем самым, способствует увеличению срока хранения. Вакуумный гомогенизатор потребляет в 3,5 раза меньше энергии в сравнении с клапанным гомогенизатором. It is shown the possibility to application the vacuum homogenizer in the technological line of the sweetened condensed milk manufacture. It was fixed the vacuum homogenization prevents of the fat`s settling and aggregation, reduces of the milk`s acidity on 2-4 °Т, raises it the heat tolerance and prolongs the storage term. The vacuum homogenizer consumes in 3?5 times less energy in comparison with the valve homogenizer.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9503
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf162.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.