2019

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві. Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі
  (2019) Національний університет харчових технологій
  Збірник включає в себе матеріали доповідей учасників міжнародних науково-практичних конференцій «Інноваційні технології у хлібопекарському виЗдобутки та перспектробництві» 10 вересня 2019 року та «иви розвитку кондитерської галузі», які відбулися 11 вересня 2019 року в м. Києві. Матеріали присвячено вирішенню актуальних питань хлібопекарської та кондитерської галузей, зокрема шляхам покращення якості хлібобулочних та кондитерських виробів, проблемам розширення асортименту, в тому числі і створенню нових виробів спеціального призначення. Збірник призначений для фахівців хлібопекарської та кондитерської галузі, інженерно-технічних працівників, потенційних інвесторів, викладачів вищої школи, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами хлібопекарської і кондитерської галузі.
 • Документ
  Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції
  (2019) Національний університет харчових технологій
  Подано програму і тези матеріалів доповідей VIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції» відповідно до тематичних напрямів 24-ї секції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Метою конференції є розширене висвітлення наукових здобутків, ознайомлення експертів харчової промисловості та промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів, що подаються на конкурси з отримання грантів для фінансування за кошти державного бюджету та їх спрямування на розширення тематики наукових проектів для можливості співпраці науковців у світовому науковому просторі.
 • Документ
  Перспективи розвитку цукрової промисловості України
  (2019) Національний університет харчових технологій
  26 березня по 27 березня 2019 року в Національному універ-ситеті харчових технологій (м. Київ) відбулася Міжнародна науково-технічна конференція цукровиків України ―Перспективи роз-витку цукрової промисловості України‖. Організаторами заходу виступили Національний університет харчових технологій, Націо-нальна асоціація цукровиків України, Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, Інститут продовольчих ресурсів НААН України. Інформаційні партнери конференції: журнал ―Цукор України‖ та інфорамаційний бюлетень ―Вісник цукровиків України‖. У роботі конференції взяли участь фахівці 34 цукрових заводів України, керівники галузі, власники агропромхолдингів, керівники цукрових компаній та заводів, представники науко-во-дослідних, учбових, проектних інститутів та понад 40 фірм та організацій, що працюють в галузі цукрового виробництва. На кон-ференцію прибули представники цукрової промисловості Білорусі, Грузії, Киргизії, Польщі, Німеччини, Данії. Матеріали конференції підготовлені фахівцями НУХТ, Інституту післядипломної освіти НУХТ, УкрНДІЦП. Інституту продовольчих ресурсів.
 • Документ
  Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами
  (2019) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: автоматизація процесів управління технологічними процесами та комплексами, ієрархічні системи управління та інформаційні системи управління у виробництві та освіті. Видання містить програму і матеріали Міжнародної науково-технічної конференції/ Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно-технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам вищих закладів освіти та всім, хто пов’язаний з харчовою промисловістю та автоматизацією.
 • Документ
  Якість та безпека харчових продуктів
  (2019) Національний університет харчових технологій
  Науково-дослідна робота молодих учених, студентів є невід’ємною складовою частиною наукової діяльності закладів вищої освіти України. Науково-теоретичне та практичне значення конференції зумовлене передусім проблематикою питань, винесених на обговорення. Цього року до оргкомітету надійшло 110 наукових доповідей, у яких ви звертаєте увагу на найбільш гострі проблеми сучасної науки у галузі якості та безпечності харчових продуктів. Усі вони представлені у збірці тез доповідей учасників конференції. Саме такі заходи, як сьогоднішні, дають змогу фахівцям у галузі якості та безпечності харчових продуктів поділитися досвідом, взаємно збагатити арсенал знань, визначити національні та світові тенденції розвитку харчових технологій. Ми впевнені, що обговорені під час зустрічі питання та запропоновані рішення отримають свій подальший науковий розвиток та практичне застосування. Щиро сподіваємось, що здобутки вітчизняної науки в області якості і безпечності харчової продукції сприятимуть мобілізації зусиль наукового співтовариства у досягненні поставлених цілей, креативному обговоренню проблеми на видиму перспективу, зміцненню взаємин науки, освіти і харчової галузі. Пріоритетним завданням виробників харчових продуктів не тільки в Україні, а й в інших країнах світу є впровадження системи безпечності харчових продуктів, що ґрунтується на принципах НАССР, попередніх програм-передумов: GMP (належна практика виробництва), GHP (належна практика щодо гігієни), SOP (стандартні операційні процедури), SSOP (набір стандартних санітарних процедур), системи ідентифікації небезпечних чинників, моніторингу в критичних контрольних точках.
 • Документ
  Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах
  (2019) Національний університет харчових технологій
  Видання містить програму і матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Розглянуто сучасні проблеми викладання іноземних мов в немовних вищих навчальних закладах, застосуваня мультимедійних засобів та нових технологій для підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови та підвищення ефективності навчання. Результати досліджень та обговорень можуть бути використані в навчальному процесі та в подальших наукових дослідженнях.
 • Документ
  Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі
  (2019) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі». Розглянуто готельна і ресторанна сфера – інновації та тренд; інноваційні технології ресторанної і аюрведичної продукції; інноваційні напрями та форми розвитку туристичної сфери. Розраховано на фахівців і дослідників, які пов’язані з означеними проблемами у готельно-ресторанному бізнесі.
 • Документ
  Золотий каштан
  (2019) Національний університет харчових технологій
 • Документ
  Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека
  (2019) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено тези доповідей за актуальними напрямами розроблення, виробництва та споживання принципово нового покоління харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та спеціального призначення. Коло наукових інтересів учасників конференції сформовано за такими напрямами: фармаконутриціологія у парадигмі нової концепції харчування, стан та перспективи розвитку технологій оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, натуральні збагачувачі як альтернатива синтетичним харчовим добавкам, нетрадиційні джерела сировини у виробництві продукції нового покоління, інновації у виробництві та споживанні харчових продуктів, якість, безпека, ефективність оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, харчові звички та культура харчування. На основі теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано науково обґрунтовані, технологічно доцільні та економічно вигідні способи вирішення прикладних завдань формування, створення та розвиток в Україні індустрії оздоровчих продуктів, які відповідають основним принципам харчування XXI століття – ефективність, якість та безпека. Матеріали конференції стануть в нагоді фахівцям різних галузей харчової промисловості, інженерно-технічним працівникам, потенційним інвесторам, студентам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться проблемами здорового харчування.
 • Документ
  Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки
  (2019) Національний університет харчових технологій
  Подано сучасні підходи до вирішення питань технології підготовки питної води. Означено актуальні питання впливу фізико-хімічних властивостей води на процеси водопідготовки, інноваційні підходи до вирішення проблем якості та безпечності питної води, підвищення ефективності процесів її підготовки. Розглянуто аспекти водопідготовки у харчових виробництвах.
 • Документ
  Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України
  (2019) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, в яких розглянуто актуальні питання розвитку економіки та суспільства України, ознайомлено читачів з особливостями управління розвитком підприємств переробної промисловості, визначено перспективи розвитку підприємств в умовах євроінтеграції, а також виявлено сучасні тенденції управління: бачення молоді. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов‘язані з функціонуванням підприємств в сучасних ринкових умовах.
 • Документ
  Європейські виміри сталого розвитку
  (2019) Національний університет харчових технологій
  У збірнику представлено тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», що проходила 23-24 квітня 2019 р. у Національному університеті харчових технологій, Київ, Україна у рамках реалізації проектів програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (#587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та Жан Моне Модуль EcoPro (# 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE). Матеріали охоплюють економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку Європейського Союзу та України, а також досвід Європейських Cтудій для сталого розвитку. Proceedings of the International Conference on European Dimensions of Sustainable Development present abstracts of the reports of the conference, which had place on April 23-24, 2019 at National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine in term of the projects of the European Union programme ERASMUS+ Jean Monnet Chair FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) and Jean Monnet Module EcoPro (# 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE). The proceedings cover economic, environmental and social aspects of sustainable development of European Union and Ukraine, as well as European Studies on sustainable development.
 • Документ
  Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК
  (2019) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників VІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств харчової та переробної галузей АПК у сучасних умовах господарювання.
 • Документ
  Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності
  (2019) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за такими напрямами: стан та шляхи ресурсо- й енергозаощадження на підприємствах харчової промисловості; інноваційні та ресурсоощадні технології продуктів харчування; використання нетрадиційної сировини в технологіях продуктів харчування; інноваційні технології пакування харчових продуктів; енергоощадні та ресурсозберігаючі технології виготовлення тари та упаковки; інноваційні складові створення пакувального обладнання; енергоменеджмент на підприємствах харчової промисловості; шляхи підвищення ефективності виробничої логістики на підприємствах харчової промисловості. На основі науково- дослідних робіт запропоновано шляхи вирішення прикладних задач нагальної проблеми в харчовій промисловості – ресурсо- та енергозаощадження. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно - технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам ВНЗ та всім хто пов’язаний з харчовою та пакувальною індустрією.
 • Документ
  Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті
  (2019) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними проблемами у харчовій науці та промисловості.
 • Документ
  Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution
  (2019) National University of Food Technologies
  The publication contains English language abstracts of 85 International scientific conference of young scientists and students "Youth scientific achievements to the 21st century Nutrition problem solution". It was considered the problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods, the use of unconventional raw materials, modern technological and energy saving equipment, improve of efficiency of the enterprises, and also the students research work results for improve quality training of future professionals of the food industry. The publication is intended for young scientists and researchers who are engaged in definite problems in the food science and industry.
 • Документ
  Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах
  (2019) Національний університет харчових технологій
  Видання містить тези доповідей учасників ХV Міжнародної науково-практичної конференції. Розглянуто актуальні питання управління та економіки підприємств в умовах забезпечення продовольчої безпеки і посилення глобалізації економіки, ознайомлено читачів з характером змін усіх складових управлінської діяльності суб’єктів господарювання в умовах інтенсифікації розвитку технологій управління, зростання інноваційної активності, підвищення ефективності мотиваційного механізму підтримки виробництва. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств в сучасних ринкових умовах.
 • Документ
  Новітні технології пакування
  (2019) Національний університет харчових технологій
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій
  (2019) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: • cвітові тенденції в розробленні інформаційних систем і телекомунікаційних технологій; • міжнародні стандарти у галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій та кіберзахисту; • розвиток освіти і науки в галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій та кіберзахисту; • інтернет речей та розвиток його технологій для безпечного суспільства; • моделювання та симуляція стихійних лих, надзвичайних ситуацій і реагування на них; • досвід використання інформаційних технологій, безпілотних літальних апаратів і роботів для моніторингу навколишнього середовища, попередження й ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження; • неурядові та громадські організації у сфері цивільного захисту. The materials of the conference are presented in the following areas: • World trends in the development of information systems and telecommunication technologies; • international standards in the field of information and telecommunication technologies and cyber defense; • development of education and science in the field of information and telecommunication technologies and cyber defense; • Internet things and the development of its technologies for a safe society; • simulation and simulation of natural disasters, emergencies and responses to them; • experience in using information technology, unmanned aerial vehicles and robots for monitoring the environment, preventing and eliminating natural and man-made emergencies; • NGOs and civil society organizations in the field of civil protection.