02.00.04 - Фізична хімія

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Рентгенографічне дослідження структури розплавів Al–(TM)–Si (TM — Mn, Fe, Co та Ni)
    (2015) Муратов, Олексій Сергійович
    Дисертацiя присвячена експериментальному дослiдженню структури потрiйних Al–(TM)–Si (TM — Mn, Fe, Co, Ni) та бiнарних граничних Al–Si, Al–Fe, Fe–Si, Ni–Si металiчних розплавiв з використанням структурних моделей, отриманих методом оберненого Монте-Карло, а для рiдких Al та Si — методом молекулярної динамiки, апробацiї методики напiвемпiричного розрахунку структурних кривих для потрiйних систем з використанням вiдповiдних кривих для граничних бiнарних розплавiв. The thesis is devoted to experimental investigation of structure of ternary Al–(TM)–Si (TM — Mn, Fe, Co, Ni) and boundary binary Al–Si, Al–Fe, Fe–Si, Ni–Si melts by means of X-ray diffraction experiments and RMC simulations. In addition MD-simulations of liquid Al and Si have been performed. The calculation of intensity curves (IC) of X-ray diffraction for the ternary melts has been also performed using corresponding curves of the boundary binary melts.