2021

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Європейські виміри сталого розвитку: матеріали конференції
  (2021) Національний університет харчових технологій
  У збірнику представлено тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», що проходила 11 червня 2021 р. у Національному університеті харчових технологій, Київ, Україна (онлайн) у рамках проектів програми ЕРАЗМУС+ Центр Європейського Союзу Жана Моне з Циклічної та Зеленої Економіки JM ECO (620627-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE) та Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (611278-EPP-1-2019- 1-UA-EPPJMO-SUPPA). Матеріали охоплюють економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку Європейського Союзу та України, а також досвід Європейських Cтудій для сталого розвитку. Proceedings of the IIІ International Conference on European Dimensions of Sustainable Development present abstracts of the reports of the conference, which had place on June 11, 2021 at National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine (online) in terms of the ERASMUS+ projects Jean Monnet EU Centre for the Circular and Green Economy JM ECO (620627-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE) and Jean Monnet Support to Associations EUforUA (611278-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA). The proceedings cover economic, environmental and social aspects of sustainable development of European Union and Ukraine, as well as European Studies on the sustainable development.
 • Документ
  Проблеми управління підприємств в сучасних умовах
  (2021) Національний університет харчових технологій
  Видання містить тези доповідей учасників ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Розглянуто актуальні питання управління підприємствами в умовах забезпечення продовольчої безпеки, євроінтеграції та посилення глобалізації економіки, ознайомлено читачів з характером змін усіх складових управлінської діяльності суб’єктів господарювання в умовах конструкції нової економіки, інтенсифікації розвитку технологій управління, зростання інноваційної активності, підвищення ефективності мотиваційного механізму підтримки виробництва. Розраховано на здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств у сучасних ринкових умовах.
 • Документ
  Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України
  (2021) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції. Розглянуто проблеми та перспективи розвитку еногастрономічного туризму в Україні та регіонах світу. Розраховано на фахівців і дослідників, які займаються означеними проблемами у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. The publication contains materials of the International scientific and practical online conference. Problems and prospects of development of enhastronical tourism in the article are considered Ukraine and regions of the world. Designed for specialists and researchers who deal with identified problems in tourist and hotel-restaurant business.
 • Документ
  Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика
  (2021) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-методичної конференції«Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика і практика», у яких розглянуто актуальні питання викладання та вивчення гуманітарних дисциплін у технічних і технологічних ЗВО, роль цих дисциплін у формуванні світогляду сучасного майбутнього фахівця, а також гуманітарні та виховні аспекти у викладанні загальнонаукових, технічних та технологічних дисциплін в умовах дистанційного навчання. Для науковців, викладачів, здобувачів усіх освітніх ступенів, освітніх програм закладів вищої освіти.
 • Документ
  Європейські виміри сталого розвитку: збірник наукових статей
  (2021) Національний університет харчових технологій
  У збірнику представлено тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», що проходила 11 червня 2021 р. у Національному університеті харчових технологій, Київ, Україна (онлайн) у рамках проектів програми ЕРАЗМУС+ Центр Європейського Союзу Жана Моне з Циклічної та Зеленої Економіки JM ECO (620627-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE) та Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (611278- EPP-1-2019- 1-UA-EPPJMO-SUPPA). Матеріали охоплюють економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку Європейського Союзу та України, а також досвід Європейських Cтудій для сталого розвитку.
 • Документ
  Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві
  (2021) Національний університет харчових технологій
  Збірник включає в себе матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві, яка відбулися 14 вересня 2021 року в м. Києві. Матеріали присвячено вирішенню актуальних питань хлібопекарської галузі, зокрема шляхам покращення якості хлібобулочних виробів, проблемам розширення асортименту, в тому числі і створенню нових виробів спеціального призначення. Збірник призначений для фахівців хлібопекарської галузі, інженерно-технічних працівників, потенційних інвесторів, викладачів вищої школи, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами хлібопекарської і кондитерської галузі.
 • Документ
  Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі
  (2021) Національний університет харчових технологій
  Збірник включає в себе матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Здобутки та перспектробництві», яка відбулась 15 вересня 2021 року в м. Києві. Матеріали присвячено вирішенню актуальних питань кондитерської галузі, зокрема шляхам покращення якості кондитерських виробів, проблемам розширення асортименту, в тому числі і створенню нових виробів спеціального призначення. Збірник призначений для фахівців кондитерської галузі, інженерно-технічних працівників, потенційних інвесторів, викладачів вищої школи, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами кондитерської галузі.
 • Документ
  Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки»)
  (2021) Національний університет харчових технологій
  У даному виданні представлено програма та тези матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі», яка проводиться Національним університетом харчових технологій, спільно з журналом «Мясной бизнес», Інститутом продовольчих ресурсів, HAAH України, TOB «AKKO Iнтepнeшнл» Проведення конференції направлене на обговорення основних трендів і питань розвитку ресурсів м'ясо переробної галузі, впровадження інноваційних технологій нам'ясопереробних підприємствах, обміну думками щодо тенденцій розвитку та перспектив м’ясопереробної галузі, налагодження шляхів співпраці наукових установ з м'ясопереробними підприємствами. Представлено світовий та регіональний ринок м’ясної галузі, тенденції, інновації, перспективи його розвитку, аналіз нормативного регулювання внутрішнього та зовнішнього ринку переробки м'яса та розроблення аналогів м'ясних продуктів, актуальні технології та інновації м'ясопереробної галузі, використання нетрадиційної сировини в технологіях продуктів галузі, інноваційні теxнoлoгiï перероблення допоміжної, кормової і технічної сировини галузі, складові створення пакувального обладнання, способів консервування і зберігання сировини і продукції в галузі.
 • Документ
  Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції
  (2021) Національний університет харчових технологій
  Конференція “Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції” відбувається щороку в рамках Міжнародних спеціалізованих виставок “Inprodmash” і “Upakovka”. З 2011 по 2020 рік Конференція відбувалася під назвою “Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності”. З 2021 року, враховуючи тенденції у харчовій, біотехнологічній, фармацевтичній промисловості, пакувальній індустрії та суміжних галузях, конференція змінила назву та розширила сферу охоплення наукових проблем: інноваційні та ресурсоощадні технології продуктів харчування; використання нетрадиційної сировини в технологіях продуктів харчування; інноваційні технології пакування харчових продуктів; енергоощадні та ресурсозберігаючі технології виготовлення тари та упаковки; інноваційні складові створення пакувального обладнання; енергоменеджмент на підприємствах харчової промисловості; шляхи підвищення ефективності виробничої логістики на підприємствах харчової промисловості. На основі науково-дослідних робіт запропоновано шляхи вирішення прикладних задач нагальної проблеми в харчовій промисловості – ресурсо- та енергозаощадження. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно - технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам ВНЗ та всім хто пов’язаний з харчовою та пакувальною індустрією.
 • Документ
  Здорове харчування дітей в Україні — запорука майбутнього нації: стан і перспективи
  (2021) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за такими напрямами: здоров’я справедливо посідає особливе місце у системі людських цінностей, усвідомлюється як неоціненне благо, як умова існування і реалізації індивідуальної програми, як складова щастя та добробуту. Здоров’я ж дітей є запорукою здоров’я наступних поколінь, основою сталого розвитку суспільства та його прогресу у різнобічних сферах діяльності.
 • Документ
  Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції
  (2021) Національний університет харчових технологій
  У даному виданні представлено програма та тези матеріалів доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції» відповідно до тематичних напрямків секції No24 «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Проведення конференції направлене на розширене представлення наукових здобутків науковців та ознайомлення експертів харчової промисловості і промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів, що подаються на конкурси і гранти для фінансування за кошти державного бюджету та направлені на розширення тематики наукових проектів за тематикою і паспортом секції No24 «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України для можливості співпраці науковців в світовому науковому просторі.
 • Документ
  Якість і безпека харчових продуктів
  (2021) Національний університет харчових технологій
  Подано наукову інформацію у сфері систем менеджменту якості та безпечності харчової продукції, презентовані новаторські ідеї в галузі підвищення якості та безпечності харчових продуктів, які можуть привернути увагу широкого кола фахівців та стати предметом дискусії. Розглянуто аспекти технічного регулювання у Україні, а також актуальні питання у сфері lean-виробництва харчової продукції, підприємництва та торгівлі.
 • Документ
  Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека
  (2021) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено тези доповідей за актуальними напрямами розроблення, виробництва та споживання принципово нового покоління харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та спеціального призначення. Коло наукових інтересів учасників конференції сформовано за такими напрямами: фармаконутриціологія у парадигмі нової концепції харчування, стан та перспективи розвитку технологій оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, натуральні збагачувачі як альтернатива синтетичним харчовим добавкам, нетрадиційні джерела сировини у виробництві продукції нового покоління, інновації у виробництві та споживанні харчових продуктів, якість, безпека, ефективність оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, харчові звички та культура харчування. На основі теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано науково обґрунтовані, технологічно доцільні та економічно вигідні способи вирішення прикладних завдань формування, створення та розвиток в Україні індустрії оздоровчих продуктів, які відповідають основним принципам харчування XXI століття – ефективність, якість та безпека.
 • Документ
  Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств
  (2021) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, в яких розглянуто актуальні питання розвитку сучасного менеджменту підприємств України, ознайомлено читачів з менеджментом внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку підприємств харчової промисловості, визначено перспективи менеджменту в умовах відновлення розвитку підприємств. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств у сучасних ринкових умовах.
 • Документ
  Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі
  (2021) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі». Розглянуто готельна і ресторанна сфера – інновації та тренд; інноваційні технології ресторанної і аюрведичної продукції; інноваційні напрями та форми розвитку туристичної сфери. Розраховано на фахівців і дослідників, які пов‘язані з означеними проблемами у готельно-ресторанному бізнесі.
 • Документ
  Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК
  (2021) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і здобувачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств харчової та переробної галузей АПК у сучасних умовах господарювання.
 • Документ
  Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами
  (2021) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: автоматизація процесів управління технологічними процесами та комплексами, ієрархічні системи управління та інформаційні системи управління у виробництві та освіті. Видання містить програму і матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно-технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам вищих закладів освіти та всім, хто пов’язаний з харчовою промисловістю та автоматизацією.
 • Документ
  Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні
  (2021) Національний університет харчових технологій
  В збірнику представлено тези доповідей Першої міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні», що проходила 30 листопада 2021 р. у Національному університеті харчових технологій, Київ, Україна (онлайн) у рамках проекту програми ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль (#620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). В представлених матеріалах висвітлено актуальні питання та результати досліджень щодо регулювання використання, практичних рекомендацій застосування, контролю харчових добавок в різних галузях харчової промисловості країн Європейського Союзу та України.
 • Документ
  Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів
  (2021) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників Всеукраїнської науково- практичної конференції «Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів», в яких розглянуто особливості обліку і аудиту в умовах трансформаційних перетворень, тенденції і напрями розвитку переробних підприємств агропромислового комплексу, тенденції, стан і проблеми управління фінансами суб’єктів підприємництва, актуальні проблеми теорії та практики страхування та функціонування банківської системи України. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і здобувачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з бухгалтерським обліком та фінансами у сучасних умовах господарювання.
 • Документ
  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті
  (2021) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті". Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енергота ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними проблемами у харчовій науці та промисловості. Видання містить матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті". Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енергота ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними проблемами у харчовій науці та промисловості.