08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Економіко-екологічні аспекти техногенно-природної безпеки прикордонних регіонів (на прикладі західних областей України)
    (2000) Відоменко, Оксана Іванівна
    Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних проблем техногенно-природної безпеки продуктивних сил прикордонних регіонів та практичних шляхів по підвищенню її рівня. Розкрито сутність безпеки та небезпеки, розроблено класифікацію джерел ініціювання небезпеки, запропоновано методологічні підходи до створення бази даних по потенційних джерелах ризику, районуванню регіону за ступенем техногенно-природної небезпеки. Проведено аналіз соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в західному прикордонному регіоні. Запропоновані напрямки удосконалення техногенно-природної безпеки, в т. ч. за рахунок перегляду підходів до розміщення потенційних джерел техногенного ризику. Обгрунтовані адміністративно-організаційні та економічні механізми регулювання безпечного розвитку регіонів.