Авторські свідоцтва

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 343
 • Документ
  Пшеничний хліб підвищеної біологічної цінності (Патент на корисну модель № 141332)
  (2020) Бажай-Жежерун, Світлана Андріївна
  Технологічний результат полягає у створенні рецептури хліба з підвищеним вмістом білку, біологічно активних речовин, зокрема вітамінів, мінеральних сполук, харчових волокон, забезпеченні необхідних реологічних показників та смакових якостей хліба з оздоровчими властивостями і відповідно розширенні асортименту продуктів функціонального призначення.The technological result consists in creating a recipe for bread with an increased content of protein, biologically active substances, in particular vitamins, mineral compounds, dietary fibers, providing the necessary rheological indicators and taste qualities of bread with health-giving properties and, accordingly, expanding the assortment of functional products.
 • Документ
  Бродильний апарат (патент № 148471 на корисну модель)
  (2021) Кашурін, Олексій Миколайович; Прибильський, Віталій Леонідович; Удодов, Сергій Олександрович; Пеший, Валерій Анатолійович
  Розроблено принципово нову конструкцію апарату для приготування та зброджування сусла, який забезпечить необхідні умови культивування поверхневої аеробної асоціативної культури. A fundamentally new design of a fermentation apparatus for the preparation and fermentation of wort has been developed, which will provide the necessary conditions for the cultivation of a surface aerobic associative culture.
 • Документ
  Спосіб виробництва сухого розчинного напою на основі солоду (Патент на корисну модель № 148754)
  (2021) Іванов, Євгеній Ігорович; Шутюк, Віталій Володимирович; Кушнір, Олена Володимирівна
  Спосіб виробництва сухого розчинного напою на основі солоду, що включає обсмажування зернової сировини та цикорію з подальшим швидким охолодженням, екстрагування напівпродуктів в протитечійному режимі, фільтрацію, концентрування екстрактів та висушування суміші, який відрізняється тим, що як зернову сировину використовують ячмінний солод, обсмажування солоду проводять за температури 160…170 °C протягом 20…25 хв., екстрагування - за температури 45…80 °C і нормального тиску до вмісту сухих речовин 30…35 %.
 • Документ
  Визначення рейтингу нових виробів (рекомендації до оцінювання нового харчового продукту)
  (2020) Корецька, Ірина Львівна; Кузьмін, Володимир Володимирович; Польовик, Володимир Вікторович; Кравчук, Надія Миколаївна; Нєміріч, Олександра Володимирівна
  Твір призначений для визначення рейтингу нових виробів (на прикладі рекомендацій до оцінювання нового харчового продукту). При проведенні конкурсу, як приклад - фахового, кулінарного, дегустаційного оцінювання інноваційних робіт студентів тощо, зазвичай оцінювання нових виробів конкурсу комісія починає з визначення зовнішніх органолептичних показників виробів.
 • Документ
  Віброекстрактор періодичної дії з жорстким контейнером (Патент на корисну модель № 143982)
  (Патент 143982 UA, МПК B01D 11/02 (2006) Віброекстрактор періодичної дії з жорстким контейнером / Зав'ялов В. Л., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Чорний В. М. : заявник Національний університет харчових технологій. — № u202001226 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 225.08.2020, Бюл.№ 16 р., 2020) Зав'ялов, Володимир Леонідович; Мисюра, Тарас Григорович; Попова, Наталія Вікторівна; Чорний, Валентин Миколайович
  Віброекстрактор періодичної дії з жорстким контейнером, що містить циліндричний корпус з 55 кришкою та віброприводом, з'єднаним через вібруючий шток з проникним для екстрагенту контейнером, та штуцерами введення екстрагенту і відведення екстракту, який відрізняється тим, що контейнер виготовлено із суцільного жорсткого матеріалу. Vibratory extractor of periodic action with a rigid container containing a cylindrical body with 55 cover and vibrating actuator connected via vibrating rod to extractant permeable container, and fittings for the introduction of the extractant and the removal of the extract, which is different the fact that the container is made of solid rigid material.
 • Документ
  Екстрактор (Патент на винахід № 121672)
  (Патент 121672 UA, МПК B01D 11/2 (2006) Екстрактор / Мисюра Т. Г., Зав'ялов В. Л., Попова Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a201711977 ; заявл. 06.12.2017 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13., 2020) Мисюра, Тарас Григорович; Зав'ялов, Володимир Леонідович; Попова, Наталія Вікторівна
  Екстрактор, що містить циліндричний корпус з кришкою та віброприводом, штуцери введення екстрагенту і виведення екстракту та проникний для екстрагенту сітчастий контейнер, який відрізняється тим, що сітчастий контейнер виконано у вигляді нерухомого циліндра, в якому міститься набір тарілок з конусними різноспрямованими соплами, при цьому зовнішня верхня 20 тарілка закріплена через фланець із вібруючим штоком, зовнішня нижня тарілка закріплена через проміжні пальці з опорою, а внутрішні тарілки дистанційовані між собою демпферами. Extractor containing cylindrical body with cover and vibratory drive, fittings for insertion extractant and the introduction of the extract and permeable to the extractant mesh container, which possible by the fact that the mesh container is made in the form of a stationary cylinder in which contain a set of plates with conical multi-directional nozzles, with the outer top 20 the plate is fixed through a flange with a vibrating rod, the external lower curtain is fixed through the intermediate fingers with support, and the inner plates are spaced apart by dampers.
 • Документ
  Спосіб отримання сиру м’якого з козиного молока (патент на корисну модель № 141359 )
  (2020) Кочубей-Литвиненко, Оксана Валер'янівна; Ющенко (Гончар), Наталія Михайлівна; Бандура (Кузьмик), Ульяна Геннадіївна; Корольчук, Ірина Миколаївна; Скрипник, Ольга Володимирівна
  Спосіб отримання м'яких сирів включає використання як молочної основи молока козиного незбираного, що піддається зсіданню під дією сичужного ферменту, кальцію хлористого та закваски чистих культур молочнокислих мікроорганізмів. При цьому додатково у молоко вносять прянощі: куркуму або імбир, або гуньбу.
 • Документ
  Склад кисломолочного напою із молочною сироваткою забарвленою (патент на корисну модель №138946)
  (2019) Грек, Олена Вікторівна; Красуля, Олена Олександрівна; Пшенична, Тетяна Володимирівна
  Склад кисломолочного напою містить молоко, сироватку, закваску. Як сироватка застосовується молочна сироватка забарвлена. Додатково в складі міститься концентрат молочного білка, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: молоко знежирене 74,58-81,60; молочна сироватка забарвлена 15-20; закваска 3-5 концентрат молочного білка 0,40-0,42. The composition of sour milk drink contains milk, whey, sourdough. Whey colored is used as whey. Additionally, the composition contains a concentrate of milk protein, in the following ratio, wt. %: skim milk 74.58-81.60; whey colored 15-20; leaven 3-5 milk protein concentrate 0.40-0.42.
 • Документ
  Спосіб комплексної переробки томатів (Патент на винахід № 112207 UA)
  (2018) Бендерська (Дущак), Ольга Вячеславівна; Бессараб, Олександр Семенович
  Спосіб комплексної переробки томатів полягає в послідовних операціях інспекції із видаленням некондиційних, вражених шкідниками та хворобами плодів, сортуванні томатів за ступенем стиглості, митті та механічному видаленні плодоніжок томатів, причому як сировину використовують томати різного ступеня зрілості та морфологічної будови, бланшування томатів проводять при температурі 60-120 °C протягом 0,5-60 хвилин, після цього проходить очищення томатів з подальшим їх подрібненням до розмірів частинок 5-15 мм, насіння томатів видаляють при здвоєному протиранні на ситі з діаметром отворів 1-2 мм, а на другому ситі з діаметром отворів 0,3-0,6 мм остаточно протирають томатну масу.
 • Документ
  Спосіб виготовлення інулінвмісного розчину з топінамбура (Патент на винахід № 112818 UA)
  (2016) Жеплінська, Марія Михайлівна; Бессараб, Олександр Семенович; Українець, Анатолій Іванович; Бендерська (Дущак), Ольга Вячеславівна
  Отриманий патент на винахід стосується технології виробництва інулінвмісного розчину для харчової та фармацевтичної промисловостей, а саме до технологічних процесів, в яких передбачено очищення екстракту топінамбура за допомогою вапняного молока. The got patent on an useful model touches technology of production inulin of containing solution for food and pharmaceutical industry, namely to the technological processes in that cleaning of extract of topinambour is envisaged by means of limewater.
 • Документ
  Устройство для глазирования пряников (Авторское свидетельство № 1142085)
  (1985) Дворцин, Роман Давидович; Черныш, Виктор Александрович; Малиновский, Виталий Васильевич
  Свидетельство на изобретение устройств для глазирования пряников, которые обеспечивают ориентирование пряников в одном положении, повышают надежность однородной выдачи пряников и сохранение их внешнего вида. The certificate for the invention of devices for glazing cakes, which provides orientation of cakes in one position, increases the reliability of homogenous delivery of cakes and preserves their appearance.
 • Документ
  Линия расфасовки штучных изделий
  (1986) Дворцин, Роман Давидович; Деньщикова, Лариса Александровна; Безбородько, Ким Исаакович; Малиновский, Виталий Васильевич
  Свидетельство на изобретение линии для расфасовки штучных изделий, которая повышает точность дозирования, расширяет технологические возможности путем упаковки дозы изделий, обеспечивает возможность изменения количества изделий в дозе. The certificate for the invention of the line for the packaging of piece products, which improves the accuracy of dosing, expands the technological possibilities by packaging the dose of products, provides the possibility of changing the number of products in a dose.
 • Документ
  Захватывающая головка для партии бутылок (А. с. №1613382)
  (2002) Сторижко, Иосиф Иванович; Соколенко, Анатолий Иванович; Костюк, Владимир Степанович; Яресько, Владимир Петрович; Валиуллин, Геннадий Раифович; Бовкун, Анатолий Николаевич
  Захватная головка для партии бутылок содержит плиту со смонтированными на ней захватами для ряда бутылок, каждый из которых представляет собой установленные под острым углом друг к другу пластины с выполненными в верхней части и расположенными вдоль каждой стойками, и расположенным вдоль пластины упругим элементом для содержания бутылок, отличается тем, что, с целью повышения надежности и упрощения конструкции, упругий элемент захвата представляет собой стержень круглого сечения, в каждой из стоек пластины выполнены соосные каналы для прохода в ержня, при этом внешние поверхности пластин захвата образуют между собой угол 20-40 °, а внутренние поверхности выполнены скошенными для центрирования бутылок при опускании плиты.
 • Документ
  Способ производства диетического пшеничного хлеба (Авторское свидетельство № 1839081)
  (1993) Доценко, Виктор Федорович; Булий, Юрий Владимирович; Арсеньева, Лариса Юрьевна; Дробот, Вера Ивановна; Цыганков, Петр Семенович
  Изобретение позволяет повысить качество хлеба путем увеличения его удельного объема и пористости, ускорения способа, замедления черствения и повышения содержания ароматических веществ в нем. Для этого при замесе теста в его состав вводится в качестве заменителя сахара 10-15 % гидролизованного экстракта цикория, полученный путем измельчения корнеплодов на стружку, экстрагирования из нее водорастворимых веществ водой с температурой 70-75оС в течение 90-110 мин.при гидромодуле 1,5-3,0 до содержания сухих веществ в экстракте 16-18 %, фильтрования экстракта, его охдаждения до 53-57оС, внесения в него ферментного препарата ксилоглюканофоетидина П10Х в количестве 0,6-0,9 % к массе субстрата и выдерживания экстракта в течение 120-140 мин. The invention improves the quality of bread by increasing its specific volume and porosity, acceleration method, retarding staling and increase the content of the aromatic substances in it. To this end, when the dough composition is introduced as a sugar substitute 10-15% hydrolyzed extract of chicory obtained by grinding the roots on the cuttings, extractable from water-soluble substances water with a temperature of 70-75 degrees Celsius for 90-110 minutes when water ratio of 1.5-3.0 to content in the extract of 16-18 %, filtration of the extract, its ahmadinia to 53-OS, making it an enzyme preparation of xyloglukanofoetidin P10X in the amount of 0.6 to 0.9% by weight of substrate and incubation of the extract within 120-140 min.
 • Документ
  Устройство для поштучной подачи из стопы картонных плоскосложенных заготовок ящиков и их формирования (Авторское свидетельство № 1143656)
  (1984) Костин, Владимир Борисович; Волчко, Анатолий Иванович; Сторижко, Иосиф Иванович; Кривопляс, Александр Павлович; Коломейский, Борис Моисеевич
  Устройство для поштучной подачи из стопы картонных плоскосложенных заготовок ящиков и их формирования по авт. св. № 979220, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности работы устройства и повышения его производительности, оно снабжено расположенными в приспособлении для раскрытия заготовки попарно установленными по обеим сторонам спаренных пластин вдоль оси транспортера отгибателями и парой дугообразных упоров, а также парой поворотных загибателей, расположенных перед фигурными направляющими, установленными за ними, по ходу транспортера, и дополнительными направляющими для закрытия торцовых клапанов заготовки. A device for feeding by the piece from the stack of cardboard flat-built frameboxes and for their forming under author certificate No. 979220, for enhancing its steady work and its productivity this devices provided with placed in an appliance for frame-box opening, the appliance contains doubled plates fitted by pairs from both the sides along a conveyor axis unbending components and a pair of arc shaped stops, and also a pair of turning bending components, placed before figured guides fitted behind them along movement of the conveyor and extra guides for closing facing flaps of the frame-box
 • Документ
  Устройство для запечатывания и подачи упаковок ( Авторское свидетельство № 1126503)
  (1984) Егурнов, Евгений Георгиевич; Кизлер, Евсей Хаимович; Коломейский, Борис Моисеевич; Костин, Владимир Борисович; Масло, Николай Андреевич
  Изобретение относится к упаковке и может быть использовано для запечатывания и подачи упаковок на предприятиях пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Целью изобретения является повышение производительности устройства и повышение качества упаковки. В процессе перемещения упаковок в узлах подачи происходит подсушивание клеевых соединений клапанов упаковок с помощью нагревательных элементов. На выходе из узлов подачи упаковки переориентируются на 90° и поступают на подающий конвейер. Для устранения явления сводообразования упаковок, при их одновременном поступлении на конвейер из узлов подачи упаковок, выходной участок одного из узлов подачи упаковок выполнен в виде наклонной плоскости, а выходной участок другого узла подачи упаковок -в виде отвесной плоскости со скругленным начальным участком. Выравнивание потока наложенных друг на друга упаковок осуществляется с помощью сбрасывателя, выполненного в виде ступенчатого упора, имеющего наклонный входной участок. An invention is related to the packing and can be used for packing and feeding the packages in the enterprises of food, pharmaceutical and other industries. The invention is destined for enhancing package quality and also productivity of the device. Glue joints of package flaps are dried by means of thermal elements while processing packages in feeding units. On the outcome of the feeding units the packages are reoriented of 90° and move into a feeding conveyor. For avoiding the package arching while incoming on the conveyor simultaneously from the unit of feeding package, the outcome section of one unit of feeding package is shaped as an inclined plane and the outcome section of other unit of feeding package is shaped as a plumb plane within its rounded initial section. The aligning of the stream of overlapped packages is reached with the help of a releasing mechanism shaped as a stepped stop having the inclined income section.
 • Документ
  Устройство для обандероливания картонных ящиков (Авторское свидетельство № 1245507)
  (1986) Буров, Андрей Африканович; Сторижко, Иосиф Иванович; Костин, Владимир Борисович; Кривопляс, Александр Павлович; Беспалько, Анатолий Петрович; Волчко, Анатолий Иванович; Гавва, Александр Николаевич; Масло, Николай Андреевич; Егурнов, Евгений Георгиевич
  Устройство для обандероливания картонных ящиков, содержащее раму, верхнюю и нижнюю кассеты, расположенные один над другим механизмы для обандероливания с ножами, отличающееся тем, что, с целью повышения производительности и надежности работы, оно снабжено толкателем и неподвижными копирами, каждый механизм для обандероливания состоит из бесконечной гибкой ленты, размещенной на барабанах, смонтированных с возможностью регулирования их положения вдоль рамы, и укрепленных на ленте не менее трех подпружиненных направляющих, при этом ножи расположены в направляющих и имеют хвостовики для взаимодействия с неподвижными копирами, а в барабанах выполнены проточки для прохода хвостовиков ножей. A device for banding cardboard boxes contains a frame, the upper and lower cassettes, banding mechanisms having knives and placed one over other. The device, for enhancing steady work and productivity, has a pusher and fixed pile-drivers, every mechanism for banding includes an endless flexible type placed on cylinders mounted with a capacity to adjust their position along the frame; there are no less than three spring backed guides on the type, the knives mounted inside the guides and have shanks interacting with the fixed pile-drivers and the cylinders have grooves for the travel of knives’ shanks.
 • Документ
  Устройство для поштучной подачи из стопы картонных плоскосложенных заготовок ящиков и их формирования (Авторское свидетельство № 979220)
  (1982) Костин, Владимир Борисович; Масло, Николай Андреевич; Кривопляс, Александр Павлович; Сторижко, Иосиф Иванович; Беспалько, Анатолий Петрович; Буров, Андрей Африканович; Евенко, Юрий Николаевич; Егурнов, Евгений Георгиевич
  Устройство для поштучной подачи из стопы картонных плоскосложенных заготовок ящиков и их формирования по авт. св. № 979220, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности работы устройства и повышения его производительности, оно снабжено расположенными в приспособлении для раскрытия заготовки попарно установленными по обеим сторонам спаренных пластин вдоль оси транспортера отгибателями и парой дугообразных упоров, а также парой поворотных загибателей, расположенных перед фигурными направляющими, установленными за ними, по ходу транспортера, и дополнительными направляющими для закрытия торцовых клапанов заготовки. A device for feeding by the piece from the stack of cardboard flat-built frameboxes and for their forming under author certificate No. 979220, for enhancing its steady work and its productivity this devices provided with placed in an appliance for frame-box opening, the appliance contains doubled plates fitted by pairs from both the sides along a conveyor axis unbending components and a pair of arc shaped stops, and also a pair of turning bending components, placed before figured guides fitted behind them along movement of the conveyor and extra guides for closing facing flaps of the frame-box.
 • Документ
  Устройство для линеаризации синусно-косинусных характеристик датчика (Авторское свидетельство № 1173422)
  (Киевский институт автоматики им. ХХV съезда КПСС, 1985) Ришан, Александр Иосифович
  Устройство работает следующим образом. На вход поступает сигнал с датчика, имеющего нелинейную синусную или косинусную характеристику. В случае нелинейности синусного типа устройство реализует функциональную зависимость. The device operates as follows. The input signal from the sensor, having a non-linear sine or cosine characteristic. In the case of nonlinearity sine-type device implements functional dependence.
 • Документ
  Способ ультразвукового измерения толщины движущегося изделия (Авторское свидетельство № 994911)
  (Киевский институт автоматики им. ХХV съезда КПСС, 1983) Гуманюк, М. Н.; Ришан, Александр Иосифович; Ходак, В. И.
  Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для непрерывного бесконтактного измерения толщины движущихся изделий, изготовленных из материалов с большим коэффициентом затухания ультразвуковых колебаний. The invention relates to a measurement the art and may be used for continuous non-contact measuring the thickness of a moving articles made from materials with a large damping coefficient ultrasonic vibration.