03.00.06 - Вірусологія

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Противірусна дія молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон при експериментальній ВПГ-1-інфекції
    (2008) Скроцька, Оксана Ігорівна
    В умовах in vitro на культурі клітин Vero виявлена протигерпетична дія МК, не пов’язана із активацією системи ІФН. Хіміотерапевтичний індекс МК на культурі клітин Vero, інфікованій ВПГ-1, склав величину 324, що дозволяє розглядати цей комплекс як перспективний протигерпетичний препарат. При дослідженні молекулярного комплексу в умовах in vivo при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті виявлений суттєвий противірусний ефект вказаної сполуки. Встановлено, що при терапевтичному застосуванні МК знижувався рівень летальності інфікованих тварин на 80 % порівняно з контролем. Величина кратності захисту МК при експериментальному герпесвірусному менінгоенцефаліті склала 5, а індекс ефективності досяг величини 80. Виявлена здатність МК впливати на показники цитокінового статусу тварин, інфікованих ВПГ-1. Використання МК призводило до підвищення рівнів різних типів інтерферонів: сироваткового ІФН до 3200 од. акт./мл, спонтанного ІФН до 320 од. акт./мл, -ІФН до 640 од. акт./мл, Величини рівнів -ІФН збільшувалися до 640 та 320 од. акт./мл в крові та спленоцитах, відповідно. При цьому рівні фактору некрозу пухлин зменшувались до рівня інтактних тварин (38 та 29 % у крові та спленоцитах відповідно). Показано, що при застосуванні МК в умовах експериментального герпетичного менінгоенцефаліту відбувається активація макрофагальної ланки імунітету зростає кількість фагоцитуючих макрофагів (ФІ = 87 %), їх поглинальна здатність (ФЧ = 18), загальна фагоцитарна активність (ФА = 15), а також підвищуються бактерицидні функції макрофагів (НСТ-спонтанний – 64%, НСТ-стимульований – 82 %, ФР – 18 %). Antiherpetic MC activity non-dependent on the IFN system effect has been demonstrated in in vitro conditions in Vero cell culture. The MC chemiotherapeutic index in HSV-1 infected Vero cell culture is 324 – a fact permitting to research this complex as a promising antiherpetic drug. This compound demonstrate a marked antiviral activity in vivo on a model of experimental murine herpetic encephalomyelitis. The MC is shown to decrease the lethality level of infected animals by 80 %. The defense coefficient of the MC for experimental herpetic meningoencephalomyelitis is 5, the affectivity index heaving been reached up to 80. The author has detected the MC ability to influence on the characteristics of cytokine status of infected animals. The MC used led to the increase of different types of interferons (IFNs) levels, serum IFN having been reached 3200 u/ml, concentrations of spontaneous IFN and -ІFN having become 320 and 640 u/ml, respectively. -ІFN having become 640 and 320 in blade and splenocytes, respectively. In this case the tumor necrosis factor levels have decrease up to intact animal levels (38 and 29 % in blade and splenocytes, respectively). The MC use in experimental herpetic meningoencephalomyelitis has led to the activation of macrophagal immunity link: phagocytic macrophages quantity increases (PhI = 87%), their absorbing ability becomes higher (PhA = 15), bactericide macrophage functions increase (NTTs spontaneous – 64%, NTTs stimulated – 82%).