Особливості роботи готелю «HERMITAGE BOUTIQUE-HOTEL» в умовах сьогодення та шляхи його удосконалення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається особливість роботи бутік-готелю «Hermitage Boutique-Hotel» в умовах сьогодення. Проаналізовано організаційну структуру закладу, наведено характеристику номерного фонду та послуг, які надаються гостям. Також досліджено сегмент споживачів бутік-готелю. На основі аналізу літературних джерел інформації розроблено та представлено SWOT-аналіз бутік-готелю «Hermitage BoutiqueHotel». Охарактеризовано шляхи покращення роботи бутік-готелю для зміцнення його конкурентних позицій на ринку готельних послуг України. The article examines the peculiarity of the work of the Hermitage Boutique-Hotel in today's conditions. The organizational structure of the institution is analyzed, the description of the room stock and services provided to guests is given. The segment of boutique hotel consumers was also investigated. Based on the analysis of literary sources of information, a SWOT analysis of the boutique hotel "Hermitage Boutique-Hotel" was developed and presented. Ways to improve the work of a boutique hotel to strengthen its competitive position in the hotel services market of Ukraine are characterized.

Опис

Ключові слова

обслуговування, бутік-готель, послуга, гостинність, сервіс, service, boutique hotel, hospitality, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Ущаповський, А. О. Особливості роботи готелю «HERMITAGE BOUTIQUE-HOTEL» в умовах сьогодення та шляхи його удосконалення / А. О. Ущаповський, О. М. Кирпіченкова // ScientificWorldJournal. – 2023. – Issue 19 – Рp. 113–118

Зібрання