Актуальність формування міжкультурної компетенції майбутніх вчителів у контексті глобалізації освітнього простору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається проблема міжкультурної комунікації у сучасному суспільстві, актуальність вивчення іноземної мови у даному аспекті та необхідність формування міжкультурної компетентності вчителя в системі професійного навчання. The article defines the issues of intercultural education in modern society, the foreign language learning in this aspect and the necessity of teacher’s intercultural competence development in the system of professional study. The article gives the definitions for such terms as “cross-cultural communication”, “cross-cultural competence”, “socio-cultural competence”.

Опис

Ключові слова

комунікація, міжкультурна компетенція, комунікативна компетенція, міжкультурне спілкування, cross-cultural communication, communication, cross-cultural competence, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Березовська, О. В. Актуальність формування міжкультурної компетенції майбутніх вчителів у контексті глобалізації освітнього простору / О. В. Березовська // Теоретико-методологічні основи професійної підготовки педагога: збірник наукових праць. – Дрогобич, 2013. - C. 95-100.

Зібрання