Дослідження властивостей атракторів складних систем на основі часових рядів варочного відділення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що момент фізичного завершення технологічної операції досліджуваної системи не є моментом завершення цільової операції. Введено поняття моменту фактичного завершення цільової операції. Запропонована система умовних позначень для опису системних процесів цільових операцій. Отримано вирази для чисельного і аналітичного визначення моменту фактичного завершення цільової операції. Found that time physical completion of the technological operations of the system is not targeted time of completion of the transaction. Introduced the concept of the moment of completion of landing operations. The proposed system of symbols to describe the system processes targeted operations. Expressions for numerical and analytical determination of the moment of completion of landing operations.

Опис

Ключові слова

дослідження операцій, модель цільової операції, момент фактичного завершення цільової операції, operations research model targeted operations, actual completion time target operation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Чернецький, М. В. Дослідження властивостей атракторів складних систем на основі часових рядів варочного відділення / М. В. Чернецький, В. Д. Кишенько // Східно-Європейський журнал передових технологій . - 2014. - № 6/2 (64). - С. 38-42.

Зібрання