Організація наукових досліджень розвитку агровиробництва в роботі НДІ Сільгоспекономії в 20-х рр. ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається науково-дослідницька діяль-ність науковців НДІ Сільськогосподарсь-кої економії (м. Москва)в 20-х рр. ХХ ст. Підкреслюється безпосередній вплив гра-мотної організації роботи даної наукової установи на подальший успішний розвиток багатоманітних форм ведення сільського господарства в СРСР в доколективізацій-ний період.
The article focuses on the research activity of the Agricultural Economy Research Institute (Moscow, Russia) in the 1920s.The well-or-ganized work of that Institute resulted in the successful development of multistructure ways of farming before the collectivization in the USSR.

Опис

Ключові слова

НДІ Сільськогосподарської економії, Сільськогосподарська економія, сільське господарство, Agricultural Economy Research Institute, Agricultural Economy, agricultural, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Гаркавко, В. К. Організація наукових досліджень розвитку агровиробництва в роботі НДІ Сільгоспекономії в 20-х рр. ХХ ст. / В. К. Гаркавко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - Київ : НУХТ, 2008. - № 26. - С. 20–22.

Зібрання