Ефект, ефективність і результативність діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано позиції авторів щодо змістової характеристики термінів «ефект», «ефективність» і «результативність» у контексті діяльності підприємства. Розглянуто взаємозв'язок категорій «ефективність» і «результативність» та описано їх вплив на успішне функціонування підприємства. Встановлено спільні та відмінні ознаки результативності й ефективності. Зроблено розрахунок ефективності й охарактеризовано модифікації розрахунку ефективності залежно від типу врахованого ефекту та ресурсів.

Опис

Ключові слова

ефект, ефективність, результативність, результати, ресурси, витрати, економічний ефект, эффект, эффективность, результативность, ресурсы, результаты, затраты, экономический эффект, effect, efficiency, effectiveness, results, resources, costs, economic impact

Бібліографічний опис

Пономаренко, Т. М. Ефект, ефективність і результативність діяльності підприємства / Т. М. Пономаренко // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 3. – С. 115-122.

Зібрання