Розвиток відповідальних практик управління підприємством та персоналом в олійній індустрії України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Публікацію присвячено висвітленню напрямків розвитку корпоративної соціальної у процесах управління виробничою сферою та стосункам із персоналом. Актуальність статті обґрунтовується тим, що національне виробництво перебуває у стані зближення напрямків розвитку виробничого сектору із стратегіями та процесами, що відбуваються в європейському економічному просторі. The publication is devoted to the areas of corporate social development in the processes of production management and personnel relations. The relevance of the article is justified by the fact that national production is in a state of convergence of directions of development of the manufacturing sector with the strategies and processes taking place in the European economic space.

Опис

Ключові слова

управління персоналом, відповідальні практики, оліє-жирова промисловість, personnel management, responsible practices, oil and fat industry, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Розвиток відповідальних практик управління підприємством та персоналом в олійній індустрії України / О. О. Шеремет, Т. В. Березянко, І. О. Галиця, А. С. Зєніна-Біліченко // Економіка та інновації. – 2022. – Том 24, Вип.1. – С. 176-187.

Зібрання