Спосіб масообміну між рідиною та парою в колонних тарілчастих апаратах циклічної ректифікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонований спосіб масообміну в системі рідина-пара з контрольованими затримками рідини на тарілках апарата. Спосіб передбачає примусову роботу переливних пристроїв за заданим алгоритмом незалежно від режиму подачі пари і її тиску, виключає перемішування рідини на суміжних тарілках і новоутворення домішок. Схематично продемонстровано один із можливих варіантів його виконання.

Опис

Ключові слова

циклічна ректифікація, cyclic-rectification, переливні пристрої, фазова рівновага, керовані цикли, тарілки, масообмінний апарат, delay of the liquid, compensation devices, phase equilibrium, plates, mass exchange machine, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Зібрання