Вибухобезпека виробничих об’єктів харчової промисловості до впливу повітряної вибухової хвилі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Удосконалено метод оцінки пожежо-вибухонебезпеки елементів (будівель, обладнання, технологічного процесу) виробничих об’єктів підприємств харчової промисловості до впливу уражаючих факторів повітряної вибухової хвилі. Для встановлення достовірного значення величини надлишкового тиску та визначення ступеня вибухозахисту елементів конструкцій підприємства розраховані відповідні коефіцієнти. Improved the method for assessing protection against fires and explosions elements (buildings, equipment, process) industrial facilities of the food industry to the effects of damaging factors of air blast. To establish the fair value of the quantity overpressure and explosion to determine the degree of structural elements the corresponding coefficients calculated factory.

Опис

Ключові слова

аварія, повітряна вибухова хвиля, вибухозахист, вибух, accident, air blast, explosion safety, explosion, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Вибухобезпека виробничих об’єктів харчової промисловості до впливу повітряної вибухової хвилі / Н. В. Володченкова, О. В. Хіврич, О. Г. Левченко // Наукові праці НУХТ. – 2013. - № 51. - C. 57-63.

Зібрання