Державне регулювання міграційних процесів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено роль України в сфері міжнародної інтеграції. Визначено особливості та недоліки формування політики регулювання міграційних процесів в Україні. Обгрунтовано найбільш дієві напрями реалізації державної міграційної політики. This paper investigates the role of Ukraine in the sphere of international integration. The features and shortcomings of policy regulating migration processes in Ukraine. Proved the most effective ways of implementation of the state migration policy.

Опис

Ключові слова

міграція, migration, трудова міграція, labor migration, міграційний процес, migration, міграційна політика, migration policy, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Закревська, Л. М. Державне регулювання міграційних процесів в Україні / Л. М. Закревська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. — 2012. — Вип. IX. — С. 355—358.

Зібрання