Використання природних мінеральних сорбентів для очищення цукрових розчинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено особливості адсорбційного поглинання барвних речовин цукрового виробництва природними дисперсними мінералами та встановлено оптимальні умови проведення адсорбційного процесу.
Peculiarities of adsorption absorption coloring substances sugar production in natural minerals dispersed and established the optimal conditions of adsorption process.

Опис

Ключові слова

адсорбція, барвні речовини, природні дисперсні мінерали, ізотерми адсорбції, кінетика адсорбції, adsorption, coloring agents, natural minerals dispersion, adsorption isotherm, adsorption kinetics, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Манк, В. В. Використання природних мінеральних сорбентів для очищення цукрових розчинів / В. В. Манк, О. М. Мірошников, Н. О. Стеценко // Наукові праці НУХТ. – 2005. - № 16. – С. 65-67.

Зібрання