Дефекат цукрового виробництва: хімічні реакції комплексної переробки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Поєднанням методів хімічного аналізу, рН-метрії, термогравіметрії і рентгенографічно досліджені реакції дефекату цукрового виробництва з кислотними оксидами МоО3, WO3 (І) та фосфатною кислотою Н3РО4 (ІІ). Встановлено, що в системі (І) утворюються індивідуальні фази з тетрагональною сингонією, тоді як у системі (ІІ) осаджується суміш Са3(РО4)2, СаНРО4 і Са(Н2РО4)2. Виділені продукти можуть бути використані як оксидні неорганічні матеріали і добрива сезонної чи пролонгованої дії в агропромисловому секторі. At first, reactions of defecate of sugar production with acid oxides MoO3, WO3 (I) and phosphate acid H3PO4 (II) were investigated with methods of chemical analysis, pH-metry, thermogravimetry, and X-rays. In the system (I) separate phases with tetragonal syngony are forming, while in the system (II) the mixture of Ca3(PO4)2, СаНРО4 and Са(Н2РО2) are precipitaing. Dedicated products can be used as inorganic oxide materials and seasonal or prolonged fertilizers in the agro-industrial sector.

Опис

Ключові слова

дефекат, кальцій фосфат, кальцій гідрогенфосфат, кальцій дигідрогенфосфат, фосфатні добрива, кафедра харчової хімії, defecate, сalcium phosphate, calcium hydrogen phosphate, calcium dihydrogen phosphate, phosphate fertilizers

Бібліографічний опис

Перепелиця, О. П. Дефекат цукрового виробництва: хімічні реакції комплексної переробки / О. П. Перепелиця, Т. В. Петренко, А. І. Самчук // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. – 2018. – Т. 29, Ч. 2. – № 5. – С. 156-159.

Зібрання