Філософська проблема вчинку як способу реалізації екзистенційного вибору особистості у В. Винниченка

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті порушено проблему вибору і внутрішньої свободи. Герої у п'ссах уже сформовані, а їх характер вимальовується відповідно до його вияву в поведінці та вчинках. Показано, що автор прагне відтворити обриси духовного світу, в котрім людина найповніше пізнає саму себе і творить гармонійний світ.

Опис

Ключові слова

етико-антропологічна домінанта, драматичний конфлікт, типологічний збіг, внутрішньо-контактний зв'язок, історична поетика, anthropological dominant, dramatic conflict, structure of conflict, typological analogis, inner-contact relationship, historical poetics, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Векуа, О. В. Філософська проблема вчинку як способу реалізації екзистенційного вибору особистості у В. Винниченка / О. В. Векуа // Літературознавчі студії : зб. наук. праць. – К. : НУХТ, 2013. - С. 44-51.

Зібрання