Концепція стратегічного планування професійного навчання державних службовців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спираючись на положення нормативно-правових актів, якими регулюється розвиток інституту державної служби в Україні накреслений шлях розвитку системи кадрового забезпечення держави висококваліфікованими держслужбовцями. Сформульована стратегічна мета розвитку системи професійного навчання державних службовців. Запропонована класифікація суб’єктів системи професійного навчання державних службовців та динамічна модель по-стадійного і поетапного досягнення поставленої мети. Relying on the provisions of the regulations which governed the Ukraine civil service Institution development the article outlined the path of development of State staffing with highly qualified civil servants. The strategic goal of the professional training of civil servants system development was formulated. Classification of the subjects of the civil servants professional training system was given and the dynamic model of goal achievement was proposed.

Опис

Ключові слова

державна служба, професійне навчання державних службовців, стратегічне планування, професійний склад держслужбовців, сivil service, professional training of civil servants, strategic planning, professional composition of public servants

Бібліографічний опис

Дудко, С. Д. Концепція стратегічного планування професійного навчання державних службовців / С. Д. Дудко, В. М. Сороко // Вісник державної служби України. – 2003. – № 3. – С. 72-79.

Зібрання