Ринок молочної продукції України: сучасний стан та проблеми перспективного розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено, що розвиток ринку молока і молочних продуктів має стратегічне значення, оскільки забезпечує населення (особливо малозабезпечені його верстви) в продукції повсякденного попиту. Його подальше ефективне функціонування можливе за умов посилення ролі вітчизняних товаровиробників за рахунок покращення якості перероблюваної сировини, впровадження інновацій, використання інвестиційних можливостей та обмеження умов створення спільних компаній для передових вітчизняних підприємств галузі. Determined that the development of the market in milk and milk products is of strategic importance as it provides the population ( especially its poor layers) in everyday products. He continued effective operation possible under conditions of strengthening the role of domestic producers by improving the quality of processed raw materials, innovation, use of investment opportunities and limitations on the creation of joint ventures for the new domestic industry.

Опис

Ключові слова

споживання молочних продуктів, насичення ринку, молочна промисловість, нарощування обсягів виробництва, consumption of dairy products, market saturation, dairy products, increase production, кафедра маркетингу, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Ринок молочної продукції України: сучасний стан та проблеми перспективного розвитку / Л. В. Страшинська, Я. І. Юрик // Механізм збалансованого розвитку промислового потенціалу: зб. наук. праць. – К.: НАН України, Об’єднаний ін-т економіки. – 2005. – С. 109–114.

Зібрання