Кавітаційна стійкість неметалевих конструкційних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника Фізико-хімічний інститут Асоціація "Вчені Прикарпаття"

Анотація

Наведено результати досліджень неметалевих конструкційних матеріалів для експлуатації в умовах кавітаційно-ерозійного зношування. Показано, що полімерні і керамічні матеріали перспективні для виготовлення вузлів технологічного обладнання, призначеного для оброблення харчових середовищ в гідродинамічних кавітаційних апаратів (ГКА). The results of studies of non-metallic structural materials for use in cavitation-erosion wear. It is shown that polymeric and ceramic materials for advanced technological nodes production of equipment for processing food media in hydrodynamic cavitation apparatus (HKA).

Опис

Ключові слова

кавітація, cavitation, зносостійкість, durability, полімери, polymers, керамічні матеріали, ceramic materials, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Кавітаційна стійкість неметалевих конструкційних матеріалів / Ю. Г. Сухенко, О. А. Литвиненко, О. І. Некоз, В. Ю. Сухенко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2003. - № 3. - Т. 4. – С. 583-584.

Зібрання