Дослідження умови надійного утримання склопляшки пневмозахватним елементом укладальника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналітичні та експери-ментальні дослідження роботи пнемо-захватних патронів укладальних пристроїв. Розроблено методику для визначення максимально допустимих кінематичних параметрів руху робочих органів укладальника за умови надійного утримання шару склопляшок захватним елементом, а також наведено дослідні дані, які дають можливість розрахувати характеристики та оптимальні умови роботи пневмозахватних патронів. An analytical and experimental investigation of pnemo-capture rounds laying devices. The method for determining the maximum allowable kinematic motion parameters of working bodies Stacker provided reliable retention layer skloplyashok capture element and provides experimental data which allow to calculate the characteristics and optimal operating conditions pnevmozahvatnyh rounds.

Опис

Ключові слова

укладальник пляшок, stacked bottles, пневмозахват, умови надійного утримання пляшки, сили тертя та інерції, площа контакту, pneumatic holder, conditions secure grip bottle, inertia and friction, contact area, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Сторіжко, Й. І. Дослідження умови надійного утримання склопляшки пневмозахватним елементом укладальника / Й. І. Сторіжко, М. М. Пітра, О. І. Ковальов // Харчова промисловість. - 2001. - Вип. 46. - С. 22-25.

Зібрання