Numerical modeling of powdered machine parts manufacturing for food industry equipment

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методом комп'ютерного моделювання імітується процес штампування порошкових деталей, що застосовуються в машинах і апаратах харчової промисловості. Визначено зміну форми заготовки в процесі деформування, а також розподіл щільності і еквівалентних пластичних деформацій по її об'єму. Проведено аналіз штампування заготовок двох типів. Показано, що наявність радіальної течії призводить до підвищення рівня накопичених пластичних деформацій матеріалу і, в результаті, дозволяє отримувати вироби з підвищеними експлуатаційними характеристиками. The powder forming process of stamping powder machine parts for food industry machines and devices is consider. The computer simulation method for such products design is proposed. The blank shape changing during deformation as well as the density and equivalent plastic deformations distributions are determinate. The analysis of stamping blanks of two types there is conducted. It is shown that the presence of material radial flow leads to accumulated plastic deformations increasing level and as a result, it allows obtaining products with increased exploitation characteristics.

Опис

Ключові слова

чисельне моделювання, порошкові деталі машин, математична модель, numerical modeling, powdered machine parts, the mathematical model, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Numerical modeling of powdered machine parts manufacturing for food industry equipment / E. Shtefan, A. Mikhailov, О. Mikhailov, B. Pashchenko // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – 2018. – В. 61. – С. 238–242.

Зібрання