Оцінка стану харчування військовослужбовців Збройних Сил України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З огляду на особливу увагу до військовослужбовців Збройних Сил України у статті переглянуто норми харчування та проаналізовано нутрієнтний склад продуктів добового раціону харчування військовослужбовців за нормою № 1 (загальновійськова), представлено результати розрахунків енергетичної, харчової, біологічної цінності добового раціону і проведено порівняння отриманих значень з існуючими нормами фізіологічних потреб. Встановлено високу енергетичну цінність загальновійськової норми харчування № 1 і виявлено порушення кількісних співвідношень основних мікро- та макронутрієнтів, що спонукає до корегування харчування військовослужбовців.The article reviews nutritional standards and the nutritional composition of products comprising the daily diet of soldiers of the Armed Forces of Ukraine according to the norm number 1 (Military). We have calculated the energy, food and biological value of the daily food rations and have compared the obtained values with existing norms of physiological needs. The high energy value of daily food rations by the norm number 1 has been determined. The balance between proteins, fats, and carbons nearly correspond to normal physiological needs. However, it was determined that some nutrients are in excess or shortage. The violation of basic micro- and macronutrients quantitative relations has been determined. Therefore, daily food ration by the norm number 1 should be improved.

Опис

Ключові слова

нутриціологія, nutritiology, харчовий раціон, diet, збалансованість, balance, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Силка, І. М. Оцінка стану харчування військовослужбовців Збройних сил України / І. М. Силка // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, Вип. 6. – С. 182-188.

Зібрання