Теплофізичні характеристики гранульованих висівок та математичні моделі сушіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведена інформація щодо визначення теплофізичних характеристик (теплопровідності, теплоємності та температуропровідності) гранульованих пшеничних висівок та визначення математичних моделей їх сушіння. Визначено, що теплопровідність і теплоємність зразка гранульованих пшеничних висівок зростає при збільшенні температури з 20 до 60 °С від 0,862 до 1,016 Вт/(м·К) та з 661 до 1215 кДж/(кг·К) відповідно при вологості 10,0%. Така ж динаміка спостерігається і для вологості 15,0 % та 20,0%. Однак, температуропровідність гранульованих пшеничних висівок знижується із зростанням температури з 20∙10-7 до 12,9∙10-7 м2/с при вологості 10,0%, що відповідає опису ТФХ капілярно-пористих тіл. The article presents the information about determination of granulated wheat bran’s thermophysical characteristics (thermal conductivity, heat capacity and temperature conductivity) and mathematical models of their drying. It is determined that granulated wheat bran’s thermal conductivity and heat capacity grow from 0,862 to 1,016 W/(m•K) and from 661 to 1215 kJ/(kg•K) with increasing temperature from 20 to 60 °C respectively (humidity content of 10.0 %). The same dynamics is observed for humidity of 15.0 % and 20.0 %. However, the temperature conductivity of granular wheat bran decreases with increasing temperature from 20∙10-7 to 12,9∙10-7 m2/s at a humidity of 10.0 %, which corresponds to the description of capillary-porous bodies thermophysical characteristics.

Опис

Ключові слова

теплофізичні характеристики, сушіння висівок, рівняння апроксимації, thermophysical characteristics, approximation equation, bran drying, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Шаповаленко, О. І. Теплофізичні характеристики гранульованих висівок та математичні моделі сушіння / О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко, В. А. Почеп // Наукові праці національного університету харчових технологій, 2018. – Т. 24, № 3. – С. 213-222.

Зібрання