Ідентифікація впливу інформаційної системи на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто вплив інформаційної системи на чинники зовнішнього і внутрішнього середовища організації з метою виявлення найбільш суттєвих сфер впливу. Проведено вивчення взаємозв'язку інформаційної системи з чинниками зовнішнього і внутрішнього середовища організації.

Опис

Ключові слова

інформаційна система, внутрішнє середовище організації, зовнішнє середовище організації, фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації, информационная система, внутренняя среда организации, внешняя среда организации, факторы внешней и внутренней среды организации, informative system, internal environment of organization, environment of organization, factors of external and internal environment of organization, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Побережна, М. П. Ідентифікація впливу інформаційної системи на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації / М. П. Побережна // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія : Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 91–94.

Зібрання