Провальна тарілка з кульовою насадкою (Патент на корисну модель № 135332)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Провальна тарілка з кульовою насадкою, що містить переливні пристрої і насипну кульову насадку на тарілці, яка відрізняється тим, що діаметр отворів тарілки становить 0,82...0,88 від діаметра насадкових тіл, відстань між центрами отворів тарілки більша за діаметр насадкових тіл, густина матеріалу насадки в 1,05...1,10 рази перевищує густину рідкої фази, а кількість насадкових тіл більша від кількості отворів у тарілці.

Опис

Ключові слова

тарілка, насадка, отвір, діаметр, зазор, nozzle, plate, hole, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 135332 UA, МПК B01D 3/30, B01J 19/32 (2006.01) Провальна тарілка з кульовою насадкою / Пастушенко І. М., Марценюк О. С., Шевченко О. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. - № u00692 ; заявл. 23.01.2019 ; опубл. 25.06.2019 ; Бюл. № 12, 2019 р.

Зібрання