Теоретико-практичні засади дослідження та оцінення конкурентного середовища зарубіжних ринків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні проблеми вивчення та моніторингу міжнародного маркетингового середовища, зокрема конкурентної ситуації, при діяльності на зовнішніх ринках. Удосконалено теоретичні та методичні підходи щодо дослідження конкурентного середовища зарубіжного ринку з метою підвищення рівня обґрунтованості маркетингових рішень. The basic problems of study and monitoring of international marketing environment are considered, in particular competition situation, at activity on oversea markets. Theoretical and methodical approaches are improved in relation to research of competition environment of foreign market with the purpose of increase of level of validity of marketing’s decisions.

Опис

Ключові слова

зарубіжні ринки, міжнародне маркетингове середовище, конкурентне середовище, рівень монополізації ринку, конкурентний ринок, неконкурентний ринок, індекс Харфіндела-Хіршмана, умови безпечності конкуренції, foreign markets, international marketing environment, competition environment of foreign market, level of monopolization of market, competition market, noncompetitive market, Herfindahl-Hirschman Index, terms of unconcern of competition, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Крайнюченко, О. Ф. Теоретико-практичні засади дослідження та оцінення конкурентного середовища зарубіжних ринків / О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова // Наукові праці НУХТ. – К: НУХТ, 2008. – №16. – С. 60–63

Зібрання