Багатоцільове управління складними технологічними процесами неперервного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовані засоби та алгоритми автоматизованого керування складними технологічними комплексами на основі сценарного підходу. The described facilities and algorithms of the automated management difficult technological complexes are on the basis of scenario approach.

Опис

Ключові слова

система управління, сценарний підхід, оптимізація, control system, scenario approach, optimization, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Ладанюк, А. П. Багатоцільове управління складними технологічними процесами неперервного типу / А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько // Наукові праці НУХТ. - 2001. - Ч. 3, № 10. - С. 38-39.

Зібрання