Використання neo-fuzzy мережі для керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The article is devoted to the development of the procedure of water supply control agricultural cultures for at the drainedhumidifying systems with underground moistening in the conditions of stochastic disturbances actions. Description of cascade- combined structure scheme of the control system is pointed, where external controller is presented in the form of neural network. Neuro-controllers on the base of multilayer neural networks of direct propagation and neo-fuzzy network are developed, their comparative characteristics are pointed out. Стаття присвячена розробці методики керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур на осушувально-зволожувальних системах з підгрунтовим зволоженням в умовах дії стохастичних збурюючих впливів. Наведено опис каскадно-комбінованої структурної схеми автоматизованої системи керування, де зовнішній регулятор представлено у вигляді нейронної мережі. Розроблено нейрорегулятори на базі багатошарових нейронних мереж прямого поширення та neo-fuzzy мережі, наведено їх порівняльну характеристику.

Опис

Ключові слова

drained-humidifying system, groundwater level, sucking soil’s pressure, automated control system, non-saturated part of soil, neural network, neuro-fuzzy network, neo-fuzzy neuron, нейрон-фаззі мережа, нео-фаззі нейрон, осушувально-зволожувальна система, рівень ґрунтових вод, всмоктуючий тиск ґрунту, автоматизована система керування, ненасичена зона ґрунту, нейронна мережа

Бібліографічний опис

Пастушенко, В. Й. Використання neo-fuzzy мережі для керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур / В. Й. Пастушенко, А. М. Стеценко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 48. – С. 49–53.

Зібрання