Особливості розвитку гастрономічного туризму: зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасному світі в якості альтернативного всім вже звичного відпочинку починає набувати особливої популярності гастрономічний туризм. Гастрономічний туризм – вид туризму, пов'язаний з ознайомленням з виробництвом, технологією приготування і дегустацією національних блюд і напоїв, а також з кулінарними традиціями народів світу. Гастрономічна подорож – це виразні засоби за допомогою яких мандрівник може намалювати своє уявлення про ту чи іншу країну. В світі існують відомі гастрономічні напрямки, серед яких можна назвати Іспанію, Францію, Італію, Грецію, Бельгію, Португалію, США (особливо Каліфорнія в долинах Напи та Сономи), Бразилію, Перу, Мексику, Нову Зеландію, Південну Африку, Австралію, Чилі, Малайзію, Японію, Індонезію, Балі, Китай або Сінгапур. До гастротуристів відносяться наступні категорії: туристи, яким набрид звичайний туризм; туристи, які хочуть внести різноманітність у свій раціон; гурмани; туристи, чия робота пов’язана з приготуванням та вживанням їжі; представники туристичних компаній зацікавлені в організації власних гастротурів. Проаналізовано топ-5 популярних гастрономічних турів в світі для гурманів. Зазначені популярні напрямки смачних подорожей, а саме, країни зі специфічною національною кухнею (Італія, Франція, Японія, Китай, Таїланд); регіони, які прославилися своїми продуктами (у Франції, наприклад, це Бордо, Бургундія, Шампань, стали новаторами в винної індустрії);найзнаменитіші ресторани країни, які славляться ексклюзивністю своєї кухні, відзначені зірками Мішлен і Міжнародними рейтингами (в Італії – «Ла Пергола» (Рим), в Японії – «Коджі» (Токіо), в Англії – «Фет Дак» (Брей) та інші); підприємства, які стали світовими лідерами з виробництва тієї чи іншої продукції (швейцарська шоколадна фабрика «Альпрозе», німецькі пивоварні «Етталь» і «Андекс», швейцарська сироварня «Gruyеre»). Виділено топ-10 країн за кількістю ресторанів, відмічених зірками Мішлен. Охарактеризовані актуальні гастрономічні тури за кордон. Проаналізовані результати форуму гастрономічного туризму в Іспанії, які позитивно впливатимуть на розвиток гастротуризму в світі
In the modern world, gastronomic tourism is gaining popularity as an alternative to all the usual holidays. Gastronomic tourism is a type of tourism related to acquaintance with the production, technology of preparation and tasting of national dishes and drinks, as well as with the culinary traditions of the peoples of the world. A gastronomic journey is a way of expressing a traveler 's understanding of a country. There are well-known gastronomic destinations in the world, including Spain, France, Italy, Greece, Belgium, Portugal, the United States (especially California in the Napa and Sonoma Valley), Brazil, Peru, Mexico, New Zealand, South Africa, Australia, Chile, Malaysia, Japan, Indonesia, Bali, China, or Singapore. Gastronomy tourists include the following categories: tourists who are tired of ordinary tourism; tourists who want to make a difference in their diet; gourmets; tourists whose work is related to cooking and eating; representatives of travel companies are interested in organizing their own gastronomy. The top 5 popular gourmet gourmet tours in the world are analyzed. Some of the popular destinations for tasty trips, namely, countries with specific national cuisine (Italy, France, Japan, China, Thailand); regions that are famous for their products (in France, for example, Bordeaux, Burgundy, Champagne, have become innovators in the wine industry); the most famous restaurants of the country that are famous for their cuisine, marked by Michelin stars and International ratings (in Italy - "La Pergola" (Rome), Japan - Koji (Tokyo), England - Fet Duck (Bray) and others); enterprises that have become world leaders in the production of various products (Swiss chocolate factory "Alprose", German breweries "Ettal" and "Andeks", Swiss cheese factory "Gruyere"). Top 10 countries by number of Michelin starred restaurants are highlighted. Current gastronomic tours abroad are characterized. The results of the Gastronomic Tourism Forum in Spain, which will positively influence the development of gastronomic tourism in the world, are analyzed

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, гастрономічний туризм, винний туризм, кулінарний туризм, гурман-туризм, гастротуристи, гастрономічна подорож, гастрономічний тур, gastronomic tourism, wine tourism, culinary tourism, gourmet tourism, gastronomic tourists, gastronomic journey, gastronomic tour

Бібліографічний опис

Особливості розвитку гастрономічного туризму: зарубіжний досвід / С. І. Уліганець, С. П. Батиченко, Л. В. Мельник, Ю. І. Сологуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2021. – № 1/2 (78/79). – С. 48–52. – (Серія : Географія).

Зібрання