Концептуальна модель вартісно-орієнтованого управління промисловим підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкрито економічну сутність вартісно-орієнтованого управління, чинники формування вартості підприємства. Запропоновано концептуальну модель вартісно-орієнтованого управління промисловим підприємством, яка поєднує ієрархічну корпоративну й особистісну збалансовані системи показників за шістьма взаємопов’язаними аспектами діяльності підприємства. Revealing the economic essence of value-based management, the cost of factors of formation of the company. A conceptual model of value-based management of industrial enterprise that integrates hierarchical corporate and personal scorecards six interrelated aspects of the business.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, вартісно-орієнтоване управління, концептуальна модель, збалансована система показників, інструментарій управління, економічна та ринкова додана вартість, Value-based management, conceptual model, balanced scorecard, management tools, economic and market value added

Бібліографічний опис

Голубєва, Т. С. Концептуальна модель вартісно-орієнтованого управління промисловим підприємством / Т. С. Голубєва, І. В. Колос // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць. - 2008. – Спец. вип. - С. 439-451.

Зібрання