Антимікробна дія рослинної добавки на основі часнику щодо деяких бактерій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті представлені дослідження інгібуючого впливу нетрадіційної рослинної сировини на тестові культури мікроорганізмів. Встановлено, що досліджувана рослинна сировина на основі часнику має виражені антимікробні властивості по відношенню до тестових культур. Таким чином, можна рекомендувати дану сировину для використання в складі рецептур м'ясних виробів з метою підвищення їх біологічної стійкості. This article presents studies of the inhibition effect of non-conventional plantbased raw materials on microorganism test cultures. It was determined that the studied plant-based raw material shows clear antimicrobial properties against the test cultures. As such, this raw material may be recommended for use in compositions of processed meat products in order to increase their biological stability.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра технології оздоровчих продуктів, часник, garlic, вміст мікроорганізмів, amount of microorganisms, антимікробні властивості, antimicrobial properties, м’ясні продукти, meat products

Бібліографічний опис

Корх, Н. С. Антимікробна дія рослинної добавки на основі часнику щодо деяких бактерій / Н. С. Корх, С. Н. Тетеріна, Г. О. Сімахіна // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : збірник наукових праць. – К. : НУХТ, 2016. – С. 122-128.

Зібрання